Om Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund ble stiftet i 1894 og er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Våre medlemmer arbeider innen alle fotografiske sjangre eller er tilknyttet bransjen, slik som lærere, studenter og leverandører.

Som interesseorganisasjon skal Norges Fotografforbund styrke fotografers vilkår og synliggjøre behovet for profesjonelle, bildebaserte tjenester. Forbundet arbeider for å være en synlig stemme i saker som er viktige for yrkesfotografer og som bedrer deres rammevilkår. Vi jobber fagpolitisk, med opphavsrett og utdanning. Vi gjør fotografhverdagen enklere gjennom gode og relevante medlemsfordeler.

Norges Fotografforbund er en landsdekkende organisasjon, samtidig som man som medlem tilbys et faglig og sosialt nettverk gjennom våre ti regionale fotograflaug. I tillegg har vi en egen faggruppe for reklamefotografer.

Frivillighet og lokal kompetanse står sterkt i forbundet, særlig i forbindelse med laugenes faglige og sosiale aktiviteter, og konkurransene Gullsnitt og Landskonkurransen.

Norges Fotografforbund er medlem av Kopinor og Norwaco, og har forhandlingsrett med staten.

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med ditt lokale laug eller kom innom vårt kontor i Fotografiens Hus i Rådhusgata 20 i Oslo.

Forbundets administrasjon kan nås på post@fotografforbundet.no

 • MEDLEM

  Bli medlem

  Vi er Norges største og eldste forbund for deg som livnærer deg av fotografi. Bli med i et faglig fellesskap og få tilgang på gode medlemsfordeler.

  Bli medlem
 • MEDLEMSFORDEL

  Juridisk hjelp

  Vi tilbyr våre medlemmer gratis juridisk konsultasjon, samt profesjonelle avtalemaler utarbeidet av advokater.

  Se medlemsfordeler