Om Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund ble stiftet i 1894 og er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Våre medlemmer arbeider innen alle fotografiske sjangre eller er tilknyttet bransjen, slik som lærere, studenter og leverandører.

Som interesseorganisasjon skal Norges Fotografforbund styrke fotografers vilkår og synliggjøre behovet for profesjonelle, bildebaserte tjenester. Forbundet arbeider for å være en synlig stemme i saker som er viktige for yrkesfotografer og som bedrer deres rammevilkår. Vi jobber fagpolitisk, med opphavsrett og utdanning. Vi gjør fotografhverdagen enklere gjennom gode og relevante medlemsfordeler.

Norges Fotografforbund er en landsdekkende organisasjon, samtidig som man som medlem tilbys et faglig og sosialt nettverk gjennom våre ti regionale fotograflaug. I tillegg har vi en egen faggruppe for reklamefotografer.

Frivillighet og lokal kompetanse står sterkt i forbundet, særlig i forbindelse med laugenes faglige og sosiale aktiviteter, og konkurransene Gullsnitt og Landskonkurransen.

Norges Fotografforbund er medlem av Kopinor og Norwaco, og har forhandlingsrett med staten.

Norges Fotografforbund har både nå og tidligere hatt mange medlemmer som har stått på for forbundet gjennom blant annet ved å påta seg verv. Nedenfor vil du finne en oversikt over styreformenn/styreledere i forbundets historie. Du vil også finne en oversikt over medlemmer som har blitt utnevnt som hedersmedlemmer eller har fått forbundets hederstegn. Statuttene som ligger til grunn for en slik utnevnelse finner du her.

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med ditt lokale laug eller kom innom vårt kontor i Fotografiens Hus i Rådhusgata 20 i Oslo.

Forbundets administrasjon kan nås på post@fotografforbundet.no

Foto: Lina Sjøen
Foto: Ole Walter Sundlo

Oversikt over styreledere, æresmedlemmer og mottakere av hederstegn

  • MEDLEM

   Bli medlem

   Vi er Norges største og eldste forbund for deg som livnærer deg av fotografi. Bli med i et faglig fellesskap og få tilgang på gode medlemsfordeler.

   Bli medlem
  • MEDLEMSFORDEL

   Juridisk hjelp

   Vi tilbyr våre medlemmer gratis juridisk konsultasjon, samt profesjonelle avtalemaler utarbeidet av advokater.

   Se medlemsfordeler