Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Norges Fotografforbund sine nettsteder. Norges Fotografforbund er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: fotografforbundet.no.

Personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Besøkende på våre nettsider
 • Medlemmer og personer som søker medlemskap i Norges Fotografforbund gjennom vårt innmeldingsskjema

 

Personopplysninger som behandles

Norges Fotografforbund samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes ved innmelding i forbundet:

 • For- og etternavn
 • Virksomhetens navn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Adresse
 • Telefon
 • Epost

Informasjon som samles fra medlemmer:

 • Betalingsinformasjon av kontingent og eventuelle forsikringer: Betalingsdato og betalingsmiddel
 • Medlemskapstype
 • Kundeaktivitet: Innlogging i medlemssystemet, lese- og handlingshistorikk fra elektronisk kommunikasjon sendt gjennom StyreWeb og Mailchimp

 

Hvordan innhentes informasjonen?

Norges Fotografforbund samler inn opplysninger gjennom innmeldingsskjema via tredjepart StyreWeb. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med informasjonen som innhentes:

 • For å kunne behandle søknad om medlemskap
 • For å kunne besvare henvendelser fra medlemmer
 • For å kunne administrere ditt medlemskap

Vi oppretter en brukerkonto på bakgrunn av den informasjonen som innhentes, for å kunne behandle din medlemssøknad og administrere medlemskapet. Brukerkontoen baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom innmeldingsskjema lagres i medlemsregisteret StyreWeb. Fornavn, etternavn og epostadresse lagres også i Mailchimp for å kunne sende ut nyhetsbrev til medlemmet. Distribusjonsselskapet Mediaconnect AS får medlemmers hjemmeadresse for å sende ut Magasinet Fotografi.

Hvordan slettes opplysningene?

Personopplysninger i medlemssystemet slettes innen et år etter medlemmet har meldt seg ut, eller på oppfordring ved å kontakte post@fotografforbundet.no.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Norges Fotografforbund kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Norges Fotografforbund.

For medlemmer som aktivt samtykker i vårt medlemssystem, deler vi navn og kontaktinformasjon i vår tjeneste «Finn fotograf» på vår nettside.

Samtykke

Ved innsending av innmeldingsskjema samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Norges Fotografforbund ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon: post@fotograffotbundet.no