Med fokus på fotografenes interesser siden 1894

Medlemsfordeler

Foto: Linn Olsen

Foto: Linn Olsen

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokallag som vi kaller laug, samt en faggruppe for reklamefotografi. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokallag. Totalt er vi ca. 500 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Bli medlem

Medlemsfordeler

Stort fagmiljø

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokallag som vi kaller laug, samt en faggruppe for reklamefotografi. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokallag. Totalt er vi ca. 500 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Landsmøte

Fra Landskonkurranseutstillingen på Landsmøtet 2018. Foto: Amalie Schistad

Landsmøte for alle medlemmer

Landsmøtet er forbundets årlige store sammenkomst. Arrangementet finner sted på ulik plass hvert år.

NFFs arrangementskomité lager et solid faglig program med spennende foredragsholdere, og det arrangeres leverandørmesse hvor bransjen presenterer sine produkter.

Det har de siste årene vært svært høy deltakelse. Landskonkurransens premieutdeling legges til disse møtene, og er et av høydepunktene. Deltakeravgiften for medlemmer er subsidiert.

Landskonkurransen

Årets bilde Familie/Gruppe, Landskonkurransen 2020. Foto: Silje Kristin Asbjørnsen

Landskonkurransen

Norges Fotografforbund arrangerer hvert år den store fotokonkurransen Landskonkurransen, som er åpen for alle yrkesaktive fotografer og studenter/lærlinger i fotofaget. Her kåres landets beste bilder i en rekke kategorier. Deltakeren med flest poeng blir Årets fotograf NFF. Konkurransen kårer også Årets student/lærling.

Medlemmer av Norges Fotografforbund får rabatt på deltakeravgiften.

Landskonkurransen fikk i 2018 egen nettside: landskonkurransen.no

Her kan du se tidligere vinnergallerier:

2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prisundersøkelse og avtalemaler

Prisundersøkelse og avtalemaler

Prisundersøkelsen viser gjennomsnittspriser på utvalgte fotografiske tjenester og produkter. I tillegg inneholder den definisjoner av begreper som du som fotograf må forholde deg til i ditt virke.

Prisundersøkelsen 2019 NFF

Avtalemalene og standardvilkårene er laget i samarbeid med advokat Trude Mohn King, og dekker fire typer fotograferingsoppdrag:

Disse kontraktene kan skrives ut og fylles inn for hånd. Medlemmer av Norges Fotografforbund kan laste ned digitalt utfyllbare kontrakter fra Min side.

Bladet Fotografi

Fotografibladet

Bladet Fotografi

Som medlem i Norges Fotografforbund får du gratis abonnement på bladet Fotografi, til en verdi av 590 kroner. Bladet kommer ut med 6 nummer i året og inneholder egne sider redigert av Norges Fotografforbund.

Abonnementet gir også tilgang digitalt på nettbrett.

Juridisk hjelp

Foto: Anya S. Kolbjørnsen

Juridisk hjelp når det skulle behøves

Norges Fotografforbund har avtale med advokat om juridisk bistand. Advokaten yter gratis 5-minutters konsultasjoner pr. telefon til forbundet og dets medlemmer i alle typer saker innenfor immaterialretten (herunder åndsverkloven) og nærliggende rettsområder så som kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett m.v.

Advokaten påtar seg også oppdrag utover ovennevnte 5-minutters konsultasjoner, for forbundet og dets medlemmer. For slike oppdrag gjelder advokatens vanlige honorarsatser, evt. forhåndsavtalt honorar.

Nærmere informasjon ligger på Min side.

Om NFF

Norges Fotografforbund ble stiftet i 1894 og er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Forbundets formål er, som det står i lovens innledning, å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser.

Fotograffaget har gått fra å være et tradisjonelt håndverksfag til å bli et høyteknologisk, digitalt fag med forgreninger til film og video, men hvor den håndverksmessige fagkunnskapen ligger fast. Norges Fotografforbund har som mål å være en solid organisasjon for alle som livnærer seg av fotografi.

NFF er tilsluttet: Fellesorganisasjonen Foto-Norge, Pyramide Norden, Federation of European Photographers (FEP), Kopinor og Norwaco.

NFF Lover: Lover NFF 2021

NFF Forskrifter: NFF Forskrifter 2021

NFF Etiske retningslinjer: Etiske retningslinjer for medlemmer av Norges Fotografforbund

NFF Retningslinjer trakassering: Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering i NFF

Finn din fotograf

Når livets store og små øyeblikk skal bevares lønner det seg å bruke en fotograf som leverer resultater av ypperste kvalitet. Våre medlemmer er dyktige fotografer som behersker fotograffaget til fingerspissene. Norges Fotografforbund jobber for å gi medlemmene mulighet til kontinuerlig egenutvikling. Velger du en av våre fotografer skal du føle deg trygg!

Slik finner du en fotograf som er medlem av Norges Fotografforbund: I feltet over søker du på bedriftsnavn, fotografnavn eller kommune. På resultatsiden kan du bruke filter for fylke, og for kategorier som bryllup, portrett, reklamefoto o.l.

Kontakt oss

Bilde for: Heidi Thon

Heidi Thon

Daglig leder

Bilde for: Anna Maria Solum

Anna Maria Solum

Kommunikasjons- og medlemsansvarlig

 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

 • Bilde for: Linda Varpe

  Linda Varpe

  • Styremedlem
  • 960 191 66
 • Bilde for: Jan Rune Eide

  Jan Rune Eide

  • Styremedlem
  • 456 64 655
 • Bilde for: Miriam Skeide

  Miriam Skeide

  • Styremedlem
  • 410 87 998
 • Bilde for: Snorre Jøllanger

  Snorre Jøllanger

  • Styremedlem
  • 416 22 181
 • Bilde for: Gert Hognert

  Gert Hognert

  • Styremedlem
  • 982 67 266
 • Bilde for: Siw Edvardsen

  Siw Edvardsen

  • Styremedlem
  • 948 10 604
 • Bilde for: Bjørn Tore Stokke

  Bjørn Tore Stokke

  • Varamedlem
  • 922 99 716

Hedmark og Oppland Fotograflaug

Bilde for: Bjørn Tore Stokke

Bjørn Tore Stokke

Trøndelag Fotograflaug

Bilde for: Grete Owren

Grete Owren

Sørlandske Fotograflaug

Bilde for: Kjell Inge Søreide

Kjell Inge Søreide

Faggruppen Reklamefotografene

Synøve Dreyer

Vestfold Fotograflaug

Bilde for: Line Loholt

Line Loholt

Oslo Fotograflaug

Bilde for: Eva Helene Storm Hanssen

Eva Helene Storm Hanssen

Østfold Fotograflaug

Bilde for: Liv-Runi Antonsen

Liv-Runi Antonsen

Nord-Norges Fotograflaug

Bilde for: Reidar Lerdal

Reidar Lerdal

Møre og Romsdal Fotograflaug

Bilde for: Kristin Rødven Eide

Kristin Rødven Eide

Rogaland Fotograflaug

Bilde for: Thor Egil Espeland

Thor Egil Espeland

Bergen Fotograflaug

Bilde for: Siw Edvardsen

Siw Edvardsen

 • Arrangementskomité

  • Jan Rune Eide
  • Leder
  • 456 64 655
  • Arild Sønstrød
  • Kristine Hellemo
 • Konkurransekomité

  • Elena Garm
  • Leder
  • 938 62 759
  • Veronika Stuksrud
  • Daniel Skog
  • Elisabeth F. Jølstad
 • Valgkomité

  • Jan Nordtveit
  • Isidor Åstrøm

Kontakt oss

Administrasjon

Bilde for: Heidi Thon

Heidi Thon

Daglig leder

Bilde for: Anna Maria Solum

Anna Maria Solum

Kommunikasjons- og medlemsansvarlig

Styret

 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

 • Bilde for: Linda Varpe

  Linda Varpe

  • Styremedlem
  • 960 191 66
 • Bilde for: Jan Rune Eide

  Jan Rune Eide

  • Styremedlem
  • 456 64 655
 • Bilde for: Miriam Skeide

  Miriam Skeide

  • Styremedlem
  • 410 87 998
 • Bilde for: Snorre Jøllanger

  Snorre Jøllanger

  • Styremedlem
  • 416 22 181
 • Bilde for: Gert Hognert

  Gert Hognert

  • Styremedlem
  • 982 67 266
 • Bilde for: Siw Edvardsen

  Siw Edvardsen

  • Styremedlem
  • 948 10 604
 • Bilde for: Bjørn Tore Stokke

  Bjørn Tore Stokke

  • Varamedlem
  • 922 99 716

Laug

Komiteer

 • Arrangementskomité

  • Jan Rune Eide
  • Leder
  • 456 64 655
  • Arild Sønstrød
  • Kristine Hellemo
 • Konkurransekomité

  • Elena Garm
  • Leder
  • 938 62 759
  • Veronika Stuksrud
  • Daniel Skog
  • Elisabeth F. Jølstad
 • Utdanningskomité

 • Valgkomité

  • Jan Nordtveit
  • Isidor Åstrøm