Med fokus på fotografenes interesser siden 1894

Medlemsfordeler

Foto: Kim Charloth Fauskrud

Foto: Kim Charloth Fauskrud

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokalavdelinger som vi kaller laug. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokale laug. Totalt er vi omtrent 400 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Bli medlem

Medlemsfordeler

Stort fagmiljø

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokalavdelinger som vi kaller laug. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokale laug. Totalt er vi omtrent 400 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Landsmøte

Foto: ØFLs laugsfotografer, Jeanett Haslien og Ken Egil Nesse

Landsmøte for alle medlemmer

Landsmøter og ”vintermøter” arrangeres hvert sitt år, og er forbundets årlige store sammenkomst. Neste landsmøte arrangeres i Trondheim i 2018. NFFs arrangementskomité lager et solid faglig program med spennende foredragsholdere, og det arrangeres leverandørmesse hvor bransjen presenterer sine produkter.

Det har de siste årene vært svært høy deltakelse. Landskonkurransens premieutdeling legges til disse møtene, og er et av høydepunktene. Deltakeravgiften for medlemmer er subsidiert.

Bladet Fotografi

Fotografibladet

Bladet Fotografi

Som medlem i Norges Fotografforbund får du gratis abonnement på bladet Fotografi, til en verdi av 590 kroner. Bladet kommer ut med 7 nummer i året og inneholder egne sider redigert av Norges Fotografforbund.

Abonnementet gir også tilgang digitalt på nettbrett.

Juridisk hjelp

Foto: Kristoffer Wittrup

Juridisk hjelp når det skulle behøves

Norges Fotografforbund har avtale med advokat om juridisk bistand. Advokaten yter gratis 5-minutters konsultasjoner pr. telefon til forbundet og dets medlemmer i alle typer saker innenfor immaterialretten (herunder åndsverkloven) og nærliggende rettsområder så som kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett m.v.

Tjenesten innebærer at forbundet og dets medlemmer kan kontakte advokaten på telefon for uttalelser og råd om spørsmål av juridisk art. Advokaten påtar seg også oppdrag utover ovennevnte 5-minutters konsultasjoner, for forbundet og dets medlemmer. For slike oppdrag gjelder advokatens vanlige honorarsatser, evt. forhåndsavtalt honorar.

Om NFF

Norges Fotografforbund ble stiftet i 1894 og er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Forbundets formål er, som det står i lovens innledning, å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser.

Fotograffaget har de siste 10-15 år gått fra å være et tradisjonelt håndverksfag til å bli et høyteknologisk, digitalt fag med forgreninger til film og video, men hvor den håndverksmessige fagkunnskapen ligger fast. Norges Fotografforbund har som mål å være en solid organisasjon for alle som livnærer seg av fotografi.

NFF er tilsluttet: Fellesorganisasjonen Foto-Norge, Pyramide Norden, Federation of European Photographers (FEP), Kopinor og Norwaco.

NFF Lover:  Lover NFF 2016

NFF Forskrifter: NFF Forskrifter

NFF Kontingentsatser:  Kontingent 2017

NFFs etiske retningslinjer: Etiske retningslinjer for medlemmer av Norges Fotografforbund

Finn din fotograf

Når livets store og små øyeblikk skal bevares lønner det seg å bruke en fotograf som leverer resultater av ypperste kvalitet. Våre medlemmer er dyktige fotografer som behersker fotograffaget til fingerspissene. Norges Fotografforbund jobber for å gi medlemmene mulighet til kontinuerlig egenutvikling. Velger du en av våre fotografer skal du føle deg trygg!

Slik finner du en fotograf som er medlem av Norges Fotografforbund: I feltet over søker du på bedriftsnavn, fotografnavn eller kommune. På resultatsiden kan du bruke filter for fylke, og for kategorier som bryllup, portrett, reklamefoto o.l.

Kontakt oss

Bilde for: Terje Lie Olsen

Terje Lie Olsen

Daglig leder
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 901 92 115
Bilde for: Christine Tolpinrud

Christine Tolpinrud

Web og administrasjon
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 402 37 544
 • Bilde for: Truls Løtvedt

  Truls Løtvedt

 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

 • Bilde for: Andre Meling

  Andre Meling

  • Styremedlem
  • 924 06 066
 • Bilde for: Cecilie Hatløy


  Cecilie Hatløy


  • Styremedlem

  • 412 35 265
 • Bilde for: Camilla Moe Rødven

  Camilla Moe Rødven

  • Styremedlem
  • 932 52 610
 • Bilde for: Kåre Anders Lundeby

  Kåre Anders Lundeby

  • Styremedlem
  • 906 24 345
 • Bilde for: Pia Sønstrød

  Pia Sønstrød

  • Styremedlem
  • 915 34 288

Hedmark og Oppland Fotograflaug

Bilde for: Kine Bakke

Kine Bakke

Møre og Romsdal Fotograflaug

Bilde for: Nathan Lediard

Nathan Lediard

Trøndelag Fotograflaug

Bilde for: Camilla Moe Rødven

Camilla Moe Rødven

Sørlandske Fotograflaug

Bilde for: Kjell-Inge Søreide

Kjell-Inge Søreide

Østfold Fotograflaug

Bilde for: Amy Iren Stennes

Amy Iren Stennes

Oslo Fotograflaug

Bilde for: Jens Eldøy

Jens Eldøy

Vestfold Fotograflaug

Bilde for: Linda Varpe

Linda Varpe

Rogaland Fotograflaug

Bilde for: Thor Egil Espeland

Thor Egil Espeland

Bergen Fotograflaug

Bilde for: Siw Edvardsen

Siw Edvardsen

Nord-Norges Fotograflaug

Bilde for: Lena Sørensen

Lena Sørensen

 • Arrangementskomité

  • Andre Meling
  • Leder
  • 924 06 066
  • Arild Sønstrød
  • Vibeke Havenstrøm
 • Konkurransekomité

  • Cecilie Hatløy
  • Elena Garm
  • Kirsti Hovde
 • Utdanningskomité

  • Stein Dahlsrud
  • Leder
  • 930 09 967
  • Rita Myrseth
  • Alexander Enoxen
 • Valgkomité

  • Anders Kjøndal
  • Leder
  • 997 86 968
  • Dagrun K. Reiakvam

  • Egil Rosensverd


Kontakt oss

Administrasjon

Bilde for: Terje Lie Olsen

Terje Lie Olsen

Daglig leder
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 901 92 115
Bilde for: Christine Tolpinrud

Christine Tolpinrud

Web og administrasjon
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 402 37 544

Styret

 • Bilde for: Truls Løtvedt

  Truls Løtvedt

 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

 • Bilde for: Andre Meling

  Andre Meling

  • Styremedlem
  • 924 06 066
 • Bilde for: Cecilie Hatløy


  Cecilie Hatløy


  • Styremedlem

  • 412 35 265
 • Bilde for: Camilla Moe Rødven

  Camilla Moe Rødven

  • Styremedlem
  • 932 52 610
 • Bilde for: Kåre Anders Lundeby

  Kåre Anders Lundeby

  • Styremedlem
  • 906 24 345
 • Bilde for: Pia Sønstrød

  Pia Sønstrød

  • Styremedlem
  • 915 34 288

Laug

Komiteer

 • Arrangementskomité

  • Andre Meling
  • Leder
  • 924 06 066
  • Arild Sønstrød
  • Vibeke Havenstrøm
 • Konkurransekomité

  • Cecilie Hatløy
  • Elena Garm
  • Kirsti Hovde
 • Utdanningskomité

  • Stein Dahlsrud
  • Leder
  • 930 09 967
  • Rita Myrseth
  • Alexander Enoxen
 • Valgkomité

  • Anders Kjøndal
  • Leder
  • 997 86 968
  • Dagrun K. Reiakvam

  • Egil Rosensverd