Laug og faggrupper

Som medlem av Norges Fotografforbund får man tilknytning til både et nasjonalt og et lokalt nettverk. Den lokale tilknytningen skapes gjennom våre ti fotograflaug. For deg som identifiserer deg som reklamefotograf, har vi også en egen faggruppe som tilbyr relevante sosiale og faglige aktiviteter.

Fotograflaug

Forbundet har ti regionale fotograflaug som alle har sine vedtekter i samsvar med forbundet. Hvert laug arrangerer sosiale arrangementer, workshops og konkurranser for sine laugsmedlemmer. Lauget skal være en inspirerende, sosial og trygg møteplass, der du som medlem alltid skal føle deg velkommen. Som medlem blir du automatisk meldt inn i lauget som er nærmest deg, men du kan selv velge om du ønsker å tilhøre et annet laug.

Hvert fotograflaug har egne valgte styrer med en oldermann i spissen. Oldermannen leder laugets arbeid og forvalter midler i overensstemmelse med laugets formål. Fotograflaugene har tett samarbeid med forbundet og hverandre.

Det er rom for alle, både heltids- og deltidsfotografer. Ved å løfte hverandre, står vi sterkere.

Liv-Runi Antonsen, Oldermann i Østfold Fotograflaug

 

 

Faggruppa for reklamefotografer

Forbundet Norske Reklamefotografer slo seg i 2020 sammen med Norges Fotografforbund. Samtidig ble det opprettet en egen faggruppe for reklamefotografer, som viderefører deres aktiviteter og gode miljø. Faggruppa arbeider med å arrangere Gullsnitt, som er Norges viktigste konkurranse for reklamefotografi. I tillegg arrangerer de alt fra filmkveld til studiobesøk, samt en årlig sommerfest i Fotografiens Hus.

Faggruppa for reklamefotografer er åpen for alle medlemmer som ønsker å være med. Send en e-post til post@fotografforbundet.no om du ønsker å registrere deg som reklamefotograf og få tilsendt invitasjoner av faggruppa.

 • Instruksen er tilgjengelig for alle medlemmer i «min side» i medlemssystemet. 

 • Kontakt

  Marius Viken, selvportrett
  Leder i faggruppa for reklamefotografer

  Marius Viken

  934 96 535 reklamefotografene@fotografforbundet.no
  Oldermann i Hedmark og Oppland

  Bjørn Tore Stokke

  92299716 hedopp@fotografforbundet.no
  Oldermann i Vestfold

  Elisabeth Figenschou Jølstad

  47263950 vestfold@fotografforbundet.no
  Oldermann i Trøndelag

  Grete Owren

  97678938 trondelag@fotografforbundet.no
  Oldermann i Oslo

  Anna Brandsdal

  92401665 oslo@fotografforbundet.no
  Oldermann i Møre og Romsdal

  Kristin Rødven Eide

  91170147 moreogromsdal@fotografforbundet.no
  Oldermann i Østfold

  Lill Karin Saltermark

  92047524 ostfold@fotografforbundet.no
  Oldermann i Nord-Norge

  Gry Kristiansdatter Lilleng

  92089872 nordnorge@fotografforbundet.no
  Oldermann i Bergen

  Siw Edvardsen

  94810604 bergen@fotografforbundet.no
  Oldermann i Sørlandske

  Liv-Unni Tveitane

  90133442 sorlandske@fotografforbundet.no
  Oldermann i Rogaland

  Thor Egil Espeland

  906 27 744 rogaland@fotografforbundet.no