Norges Fotografforbund tilbyr gratis medlemskap til nye medlemmer ut året

Fra 1. november tilbyr Norges Fotografforbund gratis medlemskap ut året.

Sammen står vi sterkere. Norges Fotografforbund jobber for dine rettigheter som yrkesutøvende fotograf, tilbyr forsikringer og andre medlemsfordeler, og som medlem styrker du vår gjennomslagskraft i saker som angår deg. Dette gjør at forbundet kan uttale seg, og bli hørt, i saker som retusjeringssaken, høyesterettssaken om hvorvidt massemedier vederlagsfritt kan utnytte fotografier og kompensasjonsordninger for fotografer.

Kjenner du noen som kan ha utbytte av et medlemskap i forbundet? Tips dem om tilbudet – for det er sammen vi står sterkest!

Verv et medlem – spar 200 kroner neste år!

Hvert NFF-medlem som klarer å verve et nytt medlem innen utgangen av året, vil bli refundert 200,- kroner av egen medlemskontingent for 2023 så snart det nye medlemmet har betalt sin kontingent for 2023. Tilbudet gjelder 200,- kroner per nye medlem – så hvis du verver mange nok så kan du få hele kontingenten tilbake neste år! Du som verver, sender navn på den innmeldte til post@fotografforbundet.no – så sørger vi for at 200 kroner blir refundert neste år.

Spørsmål om kontingent og medlemskap? Ta kontakt med administrasjonen på post@fotografforbundet.no.

Les mer om våre medlemsfordeler
Bli medlem