Søk om kompensasjon for privatkopiering av dine fotografier!

Som profesjonell fotograf kan du søke om kompensasjon for privat bruk av dine fotografier for året 2022. Fristen for å søke hos BONO er 30. april 2023.

Søk om kompensasjon for privatkopiering av dine fotografier!

Som profesjonell fotograf kan du søke om kompensasjon for privat bruk av dine fotografier for året 2022. Fristen for å søke er 30. april 2023. 

Norges Fotografforbund har bidratt til å fremforhandle denne avtalen og oppfordrer alle profesjonelle fotografer til å søke.

Hvem kan søke?

Alle profesjonelle fotografer kan søke, enten du driver med barnehagefoto, reklameoppdrag, eiendomsfotografering, har gitt ut bok, leverer bilder til magasiner, jobber med dokumentasjonsfoto eller driver med andre typer profesjonell foto.

Det har ikke betydning for retten til kompensasjon om man skaper verk på oppdrag eller arbeider selvstendig.

Om kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk

Kopiering av opphavsrettsbeskyttede arbeider for privat bruk er ifølge Åndsverkloven tillatt, men opphaveren har rett til kompensasjon. Kopiering til privat bruk betyr for eksempel når man fotograferer et verk med smarttelefonen, tar skjermdump av noe på internett, tar utskrift av et fotografi eller laster opp bilder man har tatt på en utstilling på en sky-tjeneste.

Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk forvaltes av BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet, som for fagfotografer er Norges Fotografforbund.

Les mer om kompensasjonsordningen på https://pkvv.bono.no/

Søk BONO
Illustrasjonsbilde: BONO, Foto: Veronika Stuksrud