Forbrukertilsynet endrer veileder om retusjerte bilder etter møte med Norges Fotografforbund

Bilde: Standardisert merke fra Forbrukertilsynet.

 

Forbrukertilsynet endrer veileder om retusjerte bilder etter møte med Norges Fotografforbund

1. juli tredde loven om retusjert reklame i kraft. Ifølge markedsføringsloven § 2 skal all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering, merkes med et standardmerke. Hensikten har vært å redusere kroppspress, særlig blant barn og unge. Det er Forbrukertilsynet som håndhever merkekravet. I forbindelse med den nye loven, publiserte de en veileder om retusjert reklame. Ifølge denne veilederen, ville i praksis alle fargekorrigerte fotografier og videoer måtte merkes, dersom et menneske var avbildet eller filmet. En slik tolkning av loven ville fått store konsekvenser for profesjonelle fotografer.

Torsdag 28. juli gjennomførte forbundet et dialogmøte med Forbrukertilsynet for å finne en løsning på utfordringene profesjonelle fotografer opplevde i tilknytning til tolkningen av den nye loven. For å sikre god representasjon fra næringen deltok daglig leder i NFF Heidi Thon, portrett- og dokumentarfotograf Anne Helene Gjelstad og kommersiell fotograf Pål M. Laukli.

Forbundet er veldig fornøyd med at Forbrukertilsynet lyttet til våre bekymringer. Etter et konstruktivt møte som varte i 2 ½ time, ble forbundet og Forbrukertilsynet enige om følgende uttalelse:

Justering av Forbrukertilsynets veiledning om retusjert reklame

Forbrukertilsynet og Norges Fotografforbund har i dag hatt et konstruktivt og oppklarende møte angående Forbrukertilsynets veiledning av det nye regelverket om retusjert reklame for fotografene.

På bakgrunn av det som framkom i møtet, vil Forbrukertilsynet endre veiledningen som er spesielt rettet mot profesjonelle fotografer og filmskapere. Etterbehandling av bilder og video som endrer hud, vil ikke utløse merkeplikt dersom dette ikke medfører kroppspress. Informasjonen på Forbrukertilsynets nettsider vil bli justert i henhold til dette.

– Vi ser at vi har vært for detaljert i vår veiledning, slik at hovedhensikten med regelverket ikke kommer tydelig nok fram. Det avgjørende for at merkeplikten skal inntre, er at endringene medfører kroppspress, sier fungerende direktør for forbrukertilsynet, Bente Øverli.

– Som bransje er vi opptatt av at bilder og videoer ikke skal bidra til kroppspress, og vi er fornøyde med at Forbrukertilsynet foretar justeringer i sin veiledning, og er opptatt av å lytte til bransjen, sier Heidi Thon, daglig leder i Norges Fotografforbund.

Forbrukertilsynet og Norges Fotografforbund vil fortsette den gode dialogen, for at regelverket på best mulig måte skal virke etter sin intensjon.  

Kommersiell fotograf Pål M. Laukli, daglig leder i NFF Heidi Thon og portrett- og dokumentarfotograf Anne Helene Gjelstad. Foto: Pål M. Laukli

 

Forbundet vil gjerne takke alle som engasjerte seg i denne viktige saken, som fikk mye medieoppmerksomhet rett etter innføring av loven 1. juli. NFF ved styremedlem Miriam Skeide gjorde en meget god innsats på NRKs Dagsnytt 18, og flere av våre medlemmer og andre profesjonelle fotografer har uttalt seg i media. Vi takker også alle våre medlemmer som sendte oss spørsmål og innspill. Disse problemstillingene ble samlet og presentert for Forbrukertilsynet i forkant av møtet.

For ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med administrasjonen på post@fotografforbundet.no