Foto: Kristoffer Wittrup

Et stort og profesjonelt fagmiljø

Vi representerer alle typer fotografer fordelt over hele landet. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokale fotograflaug.

Norges Fotografforbund har til formål å samle landets fotografer

Vi gjør dette ved å tilrettelegge for både lokale og nasjonale møteplasser og arrangementer. Vi har ti regionale fotograflaug, som alle har ansvar for lokale aktiviteter og tilbud. Hvert medlem blir innmeldt i sitt lokale laug. Slik får medlemmer muligheten til å knytte kontakter i et kollegialt og profesjonelt nettverk. Vi har også en egen faggruppe for reklamefotografer som fungerer på tilsvarende måte.

 

Foto: Kristoffer Wittrup

 

 

Møter og kurs, opplæring og inspirasjon

Fotograflaugene og faggruppen arrangerer seminarer, workshop, kurs og sosiale treff hos kollegaer, ofte i samarbeid med leverandører. Les mer om hva som foregår i vår aktivitetskalender.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og utfordringer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF.

Landskonkurransen og Gullsnitt arrangeres hvert år. Konkurransene er åpne for alle fotografer, men med sterkt reduserte priser for våre medlemmer. Disse markedsføres bredt og gir god pressedekning for de som premieres. I tillegg avholdes lokale laugskonkurranser årlig.

Vår arrangements- og konkurransekomité arrangerer også FOKUS hvert år, som omfatter forbundets landsmøte med forhandlinger, i tillegg til å være et stort faglig og sosialt arrangement. FOKUS samler medlemmer fra hele landet over flere dager, og byr på et program fullspekket med inspirerende foredrag og workshops. FOKUS avholdes et nytt sted hvert år.

NFF er medlem i Federation of European Photographers (FEP), som er en sammenslutning av fotograforganisasjoner fra ulike land i Europa. Totalt representerer de over 50 000 profesjonelle fotografer, og jobber med et system for kvalifisering av fotografer. Som medlem av Norges Fotografforbund kan du delta i FEPs kvalifiseringsprogram for profesjonelle fotografer.

Les mer her.

www.europeanphotographers.eu/

Se hva som skjer i vår kalender

Flere medlemsfordeler