Forsikringer

Som medlem av Norges Fotografforbund får du svært gunstige forsikringstilbud, både på kollektiv studioforsikring og droneforsikring.

Studioforsikring

Dette er en eksklusiv kollektiv forsikringsavtale for fotografer. Den dekker de viktigste forsikringene for deg som er fotograf, enten du driver fra eget studio eller fra stua. Avtalen er satt sammen av Söderberg og Partners AS, og tilbys av det norske forsikringsselskapet Knif Trygghet.

Vi tilbyr to alternativer: standard studioforsikring og utvidet studioforsikring.

Studioforsikring – våre pakker

  • Studioforsikring med verdier for inntil 300 000,- i maskiner, inventar, varer og løsøre
  • Lovpålagt yrkesskade, inntil 3 ansatte, 3 årsverk.
  • Fritidsulykke, inntil 3 ansatte
  • Tjenestereise, inntil 3 ansatte
  • Ansvar, 150 G
  • Fotoutstyr hvor som helst, med forsikringssum: 150 000,-
   • Forsikringen er utvidet til å gjelde skader ved plutselig og utforutsett ytre årsak som rammer den forsikrede gjenstanden.
   • Dekker hvor som helst innenfor Norden
  • Copyright 100 000,-
   • Forsikring ved at andre urettmessig bruker bilder som fotograf har rettigheter til
   • Dekningen gir deg rettshjelp opptil 100 000,- pr år.

   

  Pris for 2024: 4750,-

  • Studioforsikring med verdier for inntil 500 000,- i maskiner, inventar, varer og løsøre
  • Lovpålagt yrkesskade, inntil 6 ansatte, 6 årsverk
  • Fritidsulykke, inntil 6 ansatte
  • Tjenestereise, inntil 6 ansatte
  • Ansvar, 150 G
  • Fotoutstyr hvor som helst, forsikringssum: 250 000,-
   • Forsikringen er utvidet til å gjelde skader ved plutselig og utforutsett ytre årsak som rammer den forsikrede gjenstanden.
   • Dekker hvor som helst innenfor Norden
  •  Copyright 100 000,-
   • Forsikring ved at andre urettmessig bruker bilder som fotograf har rettigheter til
   • Dekningen gir deg rettshjelp opptil 100 000,- pr år.

   

  Pris for 2024: 6150,-

 • Droneforsikring

  Forbundet har fremforhandlet en fordelsavtale på droneforsikring med Origo Forsikring. Avtalen sikrer medlemmene våre et godt tilbud på lovpålagt ansvarsforsikring, samt kaskoforsikring for kommersielle operatører.

  Som medlem innhenter du tilbud på din droneforsikring direkte fra Origo Forsikring.

  Droneforsikring med Origo

 • Forsikringen dekker enkeltoperatører og droneflåter. Forsikringen kan utvides til å dekke komplekse og omfattende forsikringskrav utover lovpålagte og standardiserte dekninger.

  Ansvarsforsikringen er i henhold til EC785/2004 som er betegnelsen på den lovpålagte ansvarsforsikringen alle dronepiloter må ha.

  • Som medlem av Norges Fotografforbund får du en meget konkurransedyktig pris på din forsikring. Prisen avhenger av antall, størrelse og type forsikring som inngås
  • Ingen kostnader knyttet til endringer på inngåtte avtaler
  • Betal kun ansvarspremie for antall droner som benyttes samtidig
  • Forsikringen kan utvides til kasko (forsikring av selve dronen) og tilpasses etter behov
  • Betal kun full kaskopremie for dronene som benyttes samtidig
  • Lav egenandel ved skade
  • Forsikrer droner fra <250g til 80 kg, og med en verdi inntil kr. 2 500 000,-
  • Global leverandør av droneforsikring

   

  Les mer om fordelsavtalen og innhent tilbud her.

   

 • Vil du vite mer om våre medlemsfordeler?

  Ta kontakt med administrasjonen på e-post post@fotografforbundet.no.

  Ved innmelding i forbundet kan du velge å krysse av om du ønsker denne forsikringen. Forsikringsvilkårene ligger under «min side» som du logger deg inn på som medlem.