Juridisk hjelp

Vi tilbyr våre medlemmer gratis juridisk konsultasjon, samt profesjonelle avtalemaler utarbeidet av advokater.

Juridisk konsultasjon

Norges Fotografforbund har inngått samarbeidsavtale med to advokatfirmaer, som kan gi deg som medlem gratis juridisk rådgiving på ulike områder:

Advokat Trude Mohn King

Gjennom advokat Trude Mohn King tilbys du som medlem juridisk hjelp om dine rettigheter og avtaler. Hun yter bistand i saker innenfor åndsverksloven og nærliggende rettsområder, slik som kontraktsrett, erstatningsrett og arbeidsrett. Gratis konsultasjoner på telefon med 5 minutters varighet hver gang.

Mer informasjon og kontaktinformasjon finner du på Min side i medlemssystemet

 

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Wahl-Larsen Advokatfirma AS er et advokatfirma med over 120 års erfaring innen juridisk bistand til næringslivet, organisasjoner, kommuner og privatpersoner. De har kompetanse og erfaring innen flere fagområder som kan være relevante for NFFs medlemmer, blant annet selskapsrett, kjøp og salg av virksomhet, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (eks. husleierett), kontraktsrett/kommersielle kontrakter, tvisteløsning og prosedyre.

Medlemsfordelen omfatter også medlemmene privat og deres nærstående, og vil kunne omfatte juridisk hjelp innen familie, arv og nabotvister, samt tvister etter forbrukerkjøpsloven, bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

Hva kan Wahl-Larsen Advokatfirma AS tilby deg som medlem i NFF?

  • Inntil en halv times gratis medlemsrådgiving per sak. Dette gjelder også ansatte hos et medlem, forutsatt at det ikke gjelder tvistesak mot medlemmet (arbeidsgiver). Det er ingen begrensning på antall saker.
  • 15 % rabatt på evt. bistand ut over gratis medlemsrådgivning, slik det er beskrevet i punktet over
  • Fast kontaktperson hos Wahl-Larsen Advokatfirma AS
  • Informasjon om relevante juridiske problemstillinger gjennom NFFs nyhetsbrev

 

Kontakt advokat Aleksander Ryan på telefon 40 63 90 50 eller e-post aleksander.ryan@wla.no og oppgi medlemsnummer.

 

Digitalt utfyllbare avtalemaler

Som medlem får du tilgang til digitalt utfyllbare avtalemaler utarbeidet i samråd med advokat: portrettfotografering, bryllupsfotografering, kommersiell fotografering og modellavtale.

 

Personvernerklæring og samtykkeskjema for fotografering av barn 

Yrkesfotografer produserer og lagrer personsensitiv informasjon regelmessig. Vi tilbyr maler til personvernerklæring og samtykkeskjema for fotografering av barn.

 

Kollektiv forsikring: forsikring ved at andre urettmessig bruker bilder som fotograf har rettigheter til

Medlemmer av Norges Fotografforbund kan velge å tegne vår eksklusive, kollektive forsikringspakke for fotografer, som blant annet omfatter forsikring ved at andre urettmessig bruker bilder som fotograf har rettigheter til.
Les mer om våre forsikringer her.