Foto: Elena Sellberg

God sommer fra Norges Fotografforbund!

Juni går mot slutten og det nærmer seg sommerferie i administrasjonen i NFF. Den andre etter at jeg begynte som daglig leder i mai 2023. For meg har dette vært et spennende og lærerikt år. Jeg har vært heldig og fått møte mange av dere. Det har vært gode møter med engasjerte og fine folk.

Det har gått mye tid til å få oversikt, utarbeide åpenhetsrapport, skrive høringsinnspill til endringer i åndsverksloven, bytte medlemssystem og følge opp medlemskap. Det føles nå godt å være kommet mer inn i ting, og kunne sette i gang ulike typer arbeid som jeg håper dere vil få glede og nytte av. Her er noen eksempler:

Bildene dine, dine rettigheter: En kampanje om opphavsrett for fotografer og kunder

Vi har fått prosjektmidler fra Kopinor til å lage en holdningskampanje om opphavsrett og til å heve kunnskapen opphavsrett både blant fotografer og kunder. Her har vi satt ned en arbeidsgruppe bestående av Hans Jørgen Brun, Siri Sverdrup og Alexander Enoksen, som skal følge opp dette prosjektet – i samarbeid med meg. Prosjektperioden er fra oktober 2024-september 2025, men gruppa har hatt sitt første møte og tar sikte på å lansere opplegget på FOKUS 2025.

Medlemskategorier og medlemskriterier

Foto: Edward Dreng Karlsen

 

Verden forandrer seg og fotografbransjen med den. NFF må da følge med og til enhver tid ha et forbund som er tilpasset den tida vi er i. Det er nå behov for å se på både medlemskategoriene og medlemskriteriene våre. Vi har derfor satt ned en arbeidsgruppe for å se på det. Denne består av Erik Skjøldt, Isidor Åstrøm, Snorre Jøllanger, Siw Edvardsen og meg. Vi har hatt to møter og fortsetter videre etter sommeren. Arbeidet gjøres i dialog med laugene og resultatet vil bli lagt fram på landsmøtet i 2025.

Seminar, webinar, maler og kompetansemateriell

Vi ønsker å lage flere seminar og webinar framover på temaer som dere som fotografer har behov for å lære mer om. Vi trenger dessuten nye maler for kontrakter o.l. og kanskje oppdatere noen av dem vi allerede har. Kanskje vi også kan trenge informasjonsmateriell rundt ulike temaer. For at jeg skal kunne få gode innspill fra dere som har skoene på, har vi også her fått satt ned en arbeidsgruppe, som nå har hatt sitt første møte. I denne arbeidsgruppa sitter Marius Viken, Liv Inger Monsen, Liv-Runi Antonsen og jeg. Dette arbeidet vil dere begynne å se resultater av nå til høsten. Kom gjerne med innspill om dere har ønsker om innhold.

Kunstig intelligens

Enten vi liker det eller ikke er kunstig intelligens en del av den virkeligheten både dere fotografer og andre lever i, og utviklingen går lynraskt. Det er viktig at vi som forbund er på denne problemstillingen. Jeg sitter i en ressursgruppe for et prosjekt i Kopinor, som tar for seg KI og opphavsrettslige spørsmål. For at jeg skal kunne spille inn relevante problemstillinger dit og for å at vi som forbund skal ta tak i de rette tingene, har vi satt ned en arbeidsgruppe som skal diskutere dette. Denne er bredt sammensatt og består av: Marius Viken (NRF/NFF), Hilde Jordbruen (NFF), Martin Nilsen (NFF), Roger Brendhagen (NN) og Britta Bergersen (IFF). Vi er også i dialog med Pressefotografenes Klubb.

Kulturpolitisk arbeid

Leder for reklamefotografene, Marius Viken og jeg, har tak i kravet om å merke reklamebilder med retusjerte personer igjen. Vi har skrevet en kronikk i DN . Vi har hatt møte med stortingsrepresentant Tage Pettersen (H), som har stilt spørsmål til barne- og familieminister Kjersti Toppe og hun har svart. Vi kommer til å følge opp denne problemstillingen videre, tett forbundet med arbeidet som vil komme med merking av KI-genererte bilder.

Dette er noe av det arbeidet som nå er i gang, og mer kommer. Nå er jeg også så heldig at jeg har fått med meg Alexander Enoksen i en liten stilling i administrasjonen. Det er til god hjelp! Ta gjerne kontakt med oss med innspill til hva dere trenger, fortell om hvordan det går og hvilke problemstillinger dere står oppe i. Jeg vet det er tøffe tider for mange nå, så viktig at vi står sammen.

Vi trenger flere medlemmer, så få gjerne med deg fotografer du kjenner til å melde seg inn. Det er halv pris nå fra 1.juli.

Jeg ønsker dere alle en nydelig sommer!

Alt godt fra Linda Dyrnes, daglig leder