Møte med Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) om merkeplikten for reklamebilder

Leder for reklamefotografene, Marius Viken og daglig leder i Norges Fotografforbund, Linda Dyrnes, hadde torsdag 13.juni møte med Stortingsrepresentant Tage Pettersen. Vi tok opp da at vi ønsker en evaluering og revidering av Forskrift om merking av retusjert reklame og tilhørende veileder hos Forbrukertilsynet, som ble vedtatt i 2022.

NFF støtter fullt opp om arbeidet med å redusere kroppspresset i samfunnet og ønsker å bidra til dette. Vi tror dessverre ikke at regelen om å merke reklamebilder med retusjert person er veien å gå, slik forskrift og veileder nå er utformet. Forskriften bærer preg av å være utformet uten at fotografer og deres organisasjoner har vært involvert, og dermed mangler kunnskapen om f.eks. grader av retusj, effekten av lyssetting og omfattende sminke. I tillegg har KI-genererte bilder kommet for fullt i de to årene som har gått siden forskriften ble vedtatt, og disse bildene må ikke merkes. Vi har altså en forskrift som vi tviler på har ønsket effekt, og som samtidig gir negative konsekvenser for bransjen.

Vi ønsker:

  • At det blir gjort en evaluering av merkeordningen for å se om den har effekt. Ser folk merket, og i så fall vet de hva det betyr. Skjønner de hva som er gjort med bildet ut fra merket?
  • Å revidere forskriften og veilederen, der også fotografene er med på arbeidet, slik at den blir tilpasset faktiske forhold, og at den blir tydelig på hva som skal merkes og hva som ikke skal merkes. Vanlig etterarbeid og sterk manipulasjon må da ikke likestilles, slik at merkingen faktisk får en effekt.
  • Å sørge for at KI-genererte bilder må merkes.
  • Å heller fortsette det gode arbeidet som skjer i norsk reklamebransje, der det er søkelys på et mangfold av modeller, både hva kjønn, alder, hudfarge, kroppsfasong mm angår.

Vi ble tatt godt imot av Tage Pettersen i Familie- og kulturkomiteen, som var med på å vedta endringene i markedsføringsloven, som ligger til grunn for forskriften. Han lovte å stille spørsmål om en ikke bør få til en evaluering forskriften og en merkeplikt på KI-genererte bilder.

Vi kommer til å fortsette arbeidet med dette framover.