Retusjert person til mørk bakgrunn

Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil ha regler om merking av KI-genererte bilder

Etter NFFs møte med Stortingsrepresentant Tage Pettersen i forrige uke, stilte han skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjersti Toppe om ikke ordningen med merking av retusjert person i reklame bør evalueres for å se om den faktisk fører til mindre kroppspress og om det er behov for nye vurderinger etter at KI-genererte bilder er kommet for fullt. Ministeren har nå svart.

På den positive siden ønsker Toppe å arbeide raskt med å innføre KI-forordningen i norsk lov. Det er en forordning som EU akkurat har blitt enige om, og som blant annet stiller krav til merking av KI-generert innhold. Dette støtter NFF og vi ønsker å arbeide tett med myndighetene om dette, slik at den stemmer overens med virkeligheten fotografer arbeider i.

På den andre siden ønsker ikke ministeren å vite mer om merkeordningen for retusjert reklame faktisk fører til mindre kroppspress. En slik evaluering vil hun først vurdere etter at KI-forordninga er tatt inn i norsk lov. NFF stiller seg undrende til at hun ikke vil finne ut av fordeler og ulemper av hvordan dagens merkeordning fungerer, før en eventuell ny merkeordning skal innføres. Her hadde vi hatt en gylden anledning til å få mer kunnskap. NFF ønsker ordninger som faktisk fører til mindre kroppspress, og ikke symbolpolitikk som gir unødvendige ulemper for en bransje.

NFF vil følge denne saken videre og be om møte med Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Les spørsmål fra Tage Pettersen og svar fra Kjersti Toppe her.

Les sak om møtet med Tage Pettersen her

Les vår kronikk i DN her