Norges Fotografforbund fortsetter samarbeidet med Forbrukertilsynet 

Norges Fotografforbund fortsetter samarbeidet med Forbrukertilsynet

 

Fra og med 1. juli 2022 krever markedsføringsloven at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering skal merkes med et standardmerke. Det er Forbrukertilsynet som har i oppgave å håndheve det nye regelverket. I deres opprinnelige veileder ble det i praksis et krav om at alle fargekorrigerte fotografier og videoer måtte merkes, dersom et menneske var avbildet eller filmet. En slik tolkning av loven ville fått store konsekvenser for fotografer. Under møtet mellom NFF og Forbrukertilsynet 28. juli, ble det imidlertid enighet om følgende presisering i Forbrukertilsynets veiledning:

Etterbehandling av bilder og video som endrer hud, vil ikke utløse merkeplikt dersom dette ikke medfører kroppspress.

Det er i etterkant av dette blitt stilt mange relevante spørsmål fra fotografstanden og øvrig bransje rundt tolkning av regelverket. Mandag 5. september inviterte derfor forbundet sammen med Forbrukertilsynet til et informasjonsmøte om den nye loven om retusjert reklame i NFFs lokaler i Fotografiens Hus.

De inviterte deltakerne besto av bransjeorganisasjoner og -bedrifter som representerer yrkesutøvere som direkte berøres av den nye loven om merkeplikt. Deltakende organisasjoner var Produsentforeningen Virke, Annonsørforeningen, Grafill, Kreativt Forum, Forbundet Frie Fotografer, Tinagent, Pudder Agency og Hest Agentur.

Informasjonsmøte mellom Forbrukertilsynet og bransjeorganisasjoner i Fotografiens Hus. Foto: NFF

 

Forbrukertilsynet informerte om bakgrunnen for det nye regelverket, og det ble anledning til å stille spørsmål rundt tolkningen av loven og tilsynets opprinnelige veileder. Dette gjelder blant annet problemstillinger knyttet til hvordan loven påvirker åndsverksloven og grensen mellom kunst og reklame. Flere av spørsmålene vil følges opp videre av Forbrukertilsynet.

Norges Fotografforbund vil i løpet av høsten invitere til et åpent informasjonsmøte med Forbrukertilsynet, for alle profesjonelle fotografer, med påmelding for fysisk deltakelse og streaming for de som ønsker å følge med digitalt. Dato vil bli annonsert snart.

Les mer om Norges Fotografforbund sitt dialogmøte med Forbrukertilsynet 28. juli.