FEP kvalifiseringsprogram

Som medlem av Norges Fotografforbund kan du delta i FEPs kvalifiseringsprogram for profesjonelle fotografer.

Norges Fotografforbund er medlem av Federation of European Photographers (FEP), en sammenslutning av 29 fotograforganisasjoner fra ulike land i Europa. Totalt representerer FEP over 50 000 profesjonelle fotografer. FEP jobber med en rekke ting, og blant dem er et system for kvalifisering av fotografer.

Som medlem av Norges Fotografforbund kan du delta i dette kvalifiseringsprogrammet. Systemet har flere nivåer:

  • European Photographer (EP). Målet med denne kvalifiseringen er å anerkjenne kompetanse og en profesjonell standard hos de som jobber som profesjonelle fotografer. Løpende innlevering. Online vurdering av dine arbeider. Man kan levere 12 stk i samme kategori eller 6 + 6 stk i 2 kategorier. Mer informasjon samt regler og prosedyrer på engelsk her: http://europeanphotographers.eu/qualifications/ep-qualification
  • Qualified European Photographer (QEP). Målet er å anerkjenne og belønne «Excellence» hos europeiske profesjonelle fotografer. Finner sted 2 ganger årlig, samtidig som MQEP. Fysisk vurdering av dine arbeider. 12 arbeider (ett panel) i samme kategori. Meget høyt kvalitetsnivå. Mer informasjon samt regler og prosedyrer på engelsk her: http://europeanphotographers.eu/qualifications/qep-qualification
  • Master Qualified European Photographer (MQEP). Dette er den høyeste utmerkelsen i programmet, og kun noen få fotografer i Europa besitter denne tittelen. Finner sted 2 ganger årlig, samtidig som QEP. Fysisk vurdering av dine arbeider. 20 arbeider (ett panel) i samme kategori/tema. Særdeles høyt kvalitetsnivå. Kun de som allerede har oppnådd QEP kan sende inn paneler. Mer informasjon samt regler og prosedyrer på engelsk her: http://europeanphotographers.eu/qualifications/mqep-qualification

For å delta, sender du inn et sett med bilder for vurdering, i henhold til reglene. Bildene vurderes av en internasjonal jury. Fristen for å delta annonseres på nettsiden og Facebooksiden til FEP.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet på www.europeanphotographers.eu/qualifications