Intervju: Beate Willumsen og Anita Sælø

Foto: Beate Willumsen

Norges Fotografforbund er på besøk hos fotografene Beate Willumsen, Anita Sælø og Marianne Wåhlberg som deler studio i en gammel fabrikk i Heggedal i Asker. Lokalet har en spennende og rustikk atmosfære, og et flott lys siver inn gjennom de store vinduene med utsikt over elven som renner forbi.

Anita og Beate tar imot NFF i studioet. Vi er her for å diskutere fordeler og ulemper ved å dele studio, og hva man bør tenke på før man inngår et studiosamarbeid. Anita og Marianne har delt studio i snart 10 år, og da de fant dette lokalet for vel 7 år siden, ønsket de en tredje person med inn. Anita satte i gang et nettsøk på fotografer i området og fant frem til Beate. Syv år senere kan hun bekrefte at kjemien fortsatt er meget god, og at de har blitt venninner alle tre.

NFF: Hvem er dere, og hva jobber dere med i det daglige?

Beate: Jeg jobber stort sett med konfirmanter, barn, familie, bedrift og litt boudoir. I tillegg gjør jeg noe kunstfoto, men det tjener jeg foreløpig ikke så mye penger på. 

Anita: Jeg fotograferer mye av det samme som Beate. Tidligere fotograferte jeg også bryllup, men kom til et punkt hvor jeg måtte ta tilbake helgen. For tiden er jeg fulltidsstudent. Jeg tar en bachelorgrad som sosionom og trives veldig godt med å være tilbake på skolebenken. Jeg ønsker å sikre meg for fremtiden, og tror det er viktig å ha flere bein å stå på. Jeg fotograferer fortsatt ved siden av studiet, og ser for meg at jeg alltid kommer til å gjøre det.

Anita Sælø (t.v.) og Beate Willumsen (t.h.) i studioet i Heggedal. Foto: Heidi Thon.

NFF: Hvilke hovedgrunner, være seg økonomiske, faglige, sosiale eller andre ting var avgjørende da dere valgte å dele studio?

Anita: For oss alle er det helt klart økonomien som er viktigst. Utgiftene er mange, og spesielt husleia er det en stor fordel å kunne dele på tre. 

Beate: Vi bringer ting til torgs og deler på det vi har av utstyr og rekvisitter. I tillegg har vi forskjellige typer rekvisitter som nå er tilgjengelige for alle. Det har vist seg å være en veldig naturlig løsning for oss. Vi har felles vaske- og ryddedager ved behov. Vi har hatt julebord og invitert med våre respektive, noe som har forsterket både vennskap og samarbeid.

Anita og jeg har hatt flere oppdrag sammen, blant annet i barnehager, hvor vi deler listene imellom oss på forhånd. Ettersom vi har relativt lik stil, blir bildene ganske like. 

Anita: Det har også skjedd ved tilfeller av sykdom at vi har spurt hverandre om hjelp. Jeg opplever det ikke som skummelt, bortsett fra om det er en fast kunde jeg har hatt i flere år. Da er det litt vanskeligere. 

En annen fordel med å jobbe sammen er at vi kan møtes her og trene både på tekniske og kreative ting. Vi har blant annet hatt workshop om lyssetting, og synes det er kjempegøy å lære av hverandre. 

Beate: Vi inspirerer hverandre, utfolder oss sammen og utfordrer hverandre. Blant annet har vi tatt aktbilder av hverandre i et nedlagt mentalsykehus, og hadde med slåbroker og ullundertøy for å holde varmen mellom slagene. Kjempegøy!

NFF: Har dere noen grad av felles økonomi utover å dele husleie og utgifter knyttet til selve lokalet? Jobber dere for eksempel sammen om markedsføring, sosiale medier eller nettsider?

Beate: Vi samarbeider ikke slik at det synes utad, men deler erfaringer, drodler rundt bedriftsrelaterte utfordringer og markedsføring. Vi sender ofte bilder til hverandre i hverdagen for å få en vurdering.  I tillegg har vi en intern FB-gruppe hvor vi hjelper hverandre. 

Anita: Det kan også være at vi har utfordringer med kunder, og da opplever jeg det veldig godt å ha kollegaer å kunne prate med. 

Prising er et tema som dukker opp med jevne mellomrom. Vi må forholde oss til de andre fotografene der ute. Spesielt de nyetablerte tar for lite betalt, enten fordi de vil bygge opp portefølje eller fordi de synes det er så gøy at det ikke er viktig hvor mye de tjener. Vi har alle vært nye i faget og kjenner utfordringene. Vi etablerte fotografer kan på en konstruktiv måte fortelle de nye at de må ta riktig betalt for tjenestene sine, slik at de kan leve av yrket. 

Beate: Selv om jeg har holdt på i mange år, føler jeg fortsatt på det hver gang jeg øker prisene mine. Det er en prosess. I dette fellesskapet har det ofte blitt min rolle å vise vei. Jeg kommer fra næringslivet og har endel erfaring rundt kvalitet og pris. Gutta er generelt flinkere til å sette verdi på sin egen innsats, de føler mindre, tar det ikke så personlig.

NFF: I et slikt samarbeid kan det oppstå uenighet eller misforståelser. Hvordan tar dere tak i saker før de utvikler seg til problemer? Har dere regelmessige møter?

Beate: Vi har ingen faste møter, men har faktisk ikke hatt problemer, og det tror jeg er unormalt. I tillegg er vi tre stykker og har en regel om «to mot en», flertallet bestemmer. Hvis det oppleves som veldig vanskelig for en av oss, er vi rause og forsøker å finne en annen løsning. Jeg tror at de som ønsker å dele studio med andre må være forberedt på at det kan oppstå konflikter, men vi har ingen erfaring med det.

Anita: Vårt råd er å være åpne og ærlige med hverandre. Man jobber med de samme kundene og på det samme markedet. Vi er kollegaer og må samarbeide til felles beste. Av og til får vi samme forespørsel, men vi har aldri kranglet om kunder. Vi har bestemt oss fra starten av at vi er kollegaer, ikke konkurrenter. 

NFF: Hvilke avtaler og retningslinjer bør avklares når man går med planer om å jobbe i et fellesskap? Er det nødvendig med skriftlige avtaler, i så fall innenfor hvilke områder? 

Beate: Vi har selvsagt en forpliktelse til utleier. Det er et minimum at man har en avtale som sier noe om oppsigelsestid. 

Anita: Vi har en uskreven regel om at det vi kjøper av større ting bytter vi på å bekoste, men vi fører ikke regnskap over det. Det er uansett ikke er snakk om veldig store verdier. Dersom det hadde vært det, ville det vært viktig med avtaler for bruk og eventuelt forsikring. Hver enkelt har forsikring for sitt utstyr.

NFF: Hvilke råd kan dere gi til NFF-kollegaer og andre fotografer som vurderer å dele studio?

Beate: Jeg tror at personlighet har vært avgjørende for at vårt samarbeid har fungert såpass bra. Et ganske likt ambisjonsnivå er også viktig. Hvis den ene har ambisjoner om at det skal bli stort, flott og velutstyrt, mens den andre liker at det er litt nedpå, kan det skape uenighet. Studiotid kan være lurt å avtale skriftlig. Det kan settes opp en prosentvis studioleie ut fra bruk, eller man kan bli enige om faste dager.

Anita: Når Beate etter hvert skal flytte fra Bærum og ut av studioet, vil vi nok ønske å få inn en ny fotograf og kollega, og selv om vi vil bruke tid på å bli godt kjent, vil en avtale være lurt uansett.

Beate: Jeg kommer til å savne dette studioet, og hadde aldri sagt det fra meg om jeg ikke skulle flytte. Noen ganger tenker jeg at det ikke lønner seg økonomisk, ettersom jeg er her såpass sjelden. Imidlertid er det verdt det for det kollegiale samholdet og fordi det er noe helt spesielt med dette studioet.

www.fotografbeatewillumsen.no

www.nitafoto.no

www.monsterfoto.no

Les også:

Intervjuet ble først publisert i Fotografi 6/2021