Søknad om ny fotografutdanning levert

Norges Fotografforbund, Institusjonsfotografenes Forening og Opplæringskontoret for fotostudier har søkt om å opprette et nytt fotograffag i videregående skole.

Fotograffaget er foreslått nedlagt som eget lærefag i forbindelse med Fagfornyelsen. Dette betyr at landets eneste offentlige utdanning innen fotografi på videregående nivå forsvinner. Norges Fotografforbund har over lengre tid jobbet sammen med Institusjonsfotografenes Forening og Opplæringskontoret for fotostudier for å forhindre dette. Tidligere i år fikk vi muligheten til å søke om opprette et nytt og mer moderne fotograffag som vil gjelde fra høsten 2022.

Etter flere måneder med intenst arbeid er søknaden nå ferdigstilt og levert Udir.

Søknaden er basert på innspill fra fotografer, lærere i fotofaget og andre ressurspersoner. Vi har i tillegg brukt svarene fra spørreundersøkelsen vi sendte ut i fjor sommer som grunnlag.

Vi vil gjerne takke alle dere som har tatt dere tid til å snakke med oss de siste månedene. Fotografene som har kommet med innspill til hva man som fotograf må kunne i dag og som bør inkluderes i faget, lærere og andre som har lest gjennom og delt av sin kunnskap, dere som har underskrevet intensjonsavtalen om å ta inn lærling i 2022-2027 og alle som har støttet oss underveis!

Søknaden skal nå behandles i Faglig råd for IKT og Medieproduksjon og Udir, som tar en avgjørelse på om den skal avslås eller tas videre i systemet.

Her kan du lese hele søknaden