Webinar: Norsk fotohistorie fra 1940 til 2010

Røyksignaler. Reiulf Steen blåser røyk på daværende miljøminister Gro Harlem Brundtland. Arbeiderpartiets landsmøte 1974. Bildet fikk i 1975 førstepris i pressefotografenes konkurranse om årets bilde. Foto: Arne Iversen

De siste årene har en gruppe fagpersoner innen fotografi forsket på norsk fotohistorie fra 1940 til 2010 i samarbeid med Norges Fotografforbund. Resultatet skal bli bok og utstilling. I dette webinaret kan du få vite mer om prosjektet.

4. mai kl. 11-12 presenterer bokkomiteen bok- og forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 1940 til 2010» i et webinar for medlemmer av Norges Fotografforbund og Institusjonsfotografenes Forening.

Fotografiske teknologier og bilder blir stadig mer sentrale og synlige i kultur- og samfunnsliv utover 1900-tallet og frem mot vår tid. Med økt omfang følger større definisjonskraft, som gjør det vesentlig å forstå hvordan fotografi griper inn i offentlig meningsdannelse, bidrar til felles kunnskap og forståelse og former våre liv. Norske museer, arkiver og bibliotek har omfattende fotoarkiver fra siste halvdel av 1900-tallet, men kunnskap om norsk fotografi i denne perioden er fremdeles mangelfull. Målet med forsknings- og bokprosjektet «Norsk fotohistorie fra 1940 til 2010» er en bedre forståelse av hva fotografi gjør i denne perioden.

Prosjektet ledes og drives av Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Nasjonalbiblioteket. Prosjektet er forankret i det nasjonale Fotonettverket og Norges Fotografforbund, og er støttet av Kulturrådet i perioden 2018-2020 gjennom programmet «Forskning i museer».

I løpet av prosjektperioden blir det arrangert forskningsseminarer og konferanser. Prosjektresultatene skal publiseres som artikler, men også inngå i grunnlaget for en bok støttet av Norske Fagfotografers Fond og Norges Fotografforbund.

Program:
  • En kort introduksjon til Fotohistorien 1940-2010 v/Thale Sørlie/Norsk Teknisk Museum.
  • Forskingsprosjektet Fotohistorien 1940-2010 v/Thale Sørlie/Norsk Teknisk Museum.
  • Innsamling av fotografminner, intervjuprosjektet, ved Anja Langgåt, Norsk Folkemuseum og Cato Arveschoug, Norges Fotografforbund.
  • «Fotografen», utstilling på Preus museum og et av forskningsprosjektene v/Hege Oulie, Preus museum.
  • Litteraturoversikt og publikasjoner, presentert av Jens Petter Kollhøj, Nasjonalbibliotetet
  • Spørsmål?

Webinaret vil vare i en time. Det er gratis og åpent for medlemmer av NFF og IFF.

Meld deg på her