Fotograffaget trenger din hjelp!

Foto: Stein Dahlsrud

Fotograffaget er foreslått nedlagt som eget lærefag i forbindelse med Fagfornyelsen. Nå har vi fått en sjanse til å redde faget – men vi trenger din hjelp!

I noen år nå har NFF samarbeidet med Opplæringskontoret for Fotostudier (OFS) og Institusjonsfotografenes Forening (IFF) for å forhindre at fotograffaget blir nedlagt som eget lærefag i videregående skole. Etter mange møter, mye lobbyvirksomhet og høringssvar, har vi nå fått muligheten til å søke om å opprette fotograffaget som et nytt lærefag.

En viktig del av denne søknaden, er at vi må kunne sannsynliggjøre at det finnes nok læreplasser i fremtiden. Utdanningsdirektoratet har bedt om at dette gjøres gjennom signerte intensjonsavtaler. En intensjonsavtale er ikke juridisk bindende, men viser at en bedrift har en intensjon om å ta inn en lærling i framtiden.

En intensjonsavtale må inngås mellom to parter, og den ene parten er i dette tilfellet Opplæringskontoret for Fotostudier. Det er imidlertid ikke et krav om å ta inn lærling via OFS. Intensjonsavtalen vil gjelde i perioden 2022-2027.

Vi ber deg lese denne appellen fra OFS og vurdere nøye om du og din bedrift kan ha mulighet til å ta inn lærling i fremtiden.

Her er intensjonsavtalen

Ferdig utfylt intensjonsavtale bes sendt innen 22. april til Opplæringskontoret for fotostudier. Kontakt OFS direkte for eventuelle spørsmål.

Vi har fått tydelige signaler om at uten nok signerte avtaler, vil søknaden bli avslått og fotograffaget lagt ned. 

Vi håper du vil være med og bidra!