Susanne Hætta ny vara i Fond for lyd og bilde

Susanne Hætta. Foto: Ingerid Jordal

Susanne Hætta er valgt til nytt varamedlem i styret for Fond for lyd og bilde. Hun ble innstilt til vervet av Norges Fotografforbund og Forbundet Frie Fotografer.

– Det var veldig hyggelig å bli spurt og dette var et godt tidspunkt å si ja til vervet, sier Susanne Hætta.

Hun er valgt til nytt varamedlem for perioden 2021–2023 og funksjonstiden startet 1. februar.

Fond for lyd og bilde forvaltes av Kulturrådet og fordeler midler basert på søknad. Profesjonelle aktører kan søke støtte til prosjekter innen blant annet musikk, scene, film og foto. Styret har syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og vara er oppnevnt av Kulturdepartementet på fritt grunnlag og seks medlemmer med vara er oppnevnt etter innstilling fra produsent-, opphavsretts- og utøverorganisasjoner. Hætta er representant for sistnevnte og eneste fotograf i styret.

– Det er viktig å få med noen som jobber med foto, mener hun.

– Mange fotografer har en økonomi som baserer seg på prosjekter og foto er fortsatt litt stemoderlig behandlet som kunstform.

Som vara trer hun inn dersom personen hun er vara for er forhindret fra å møte. Rollen krever at hun er oppdatert på arbeidet og at hun leser alle sakspapirer.

– Det betyr at jeg får innsikt i hva som rører seg blant søkerne. Jeg kjenner at det er et ansvar for det profesjonelle fotofeltet og fotografene som søker på ordningen. Det føles som et stort ansvar, men det er et ansvar jeg tar.

Hætta er bosatt i Vadsø og jobber som fotograf, kunstner og forfatter. Som fotograf tar hun mest oppdrag for næringslivet og har spesialisert seg innen portretter. Hun henter mye inspirasjon i sitt arbeid fra sin samiske bakgrunn og har tidligere vært styremedlem i Samisk Kunstnerråd. Hun har tidligere jobbet som journalist og har en samfunnsvitenskapelig utdanning. For tiden er hun aktuell med to bøker, en om den samiske Masigruppa som ble utgitt i november, og som bilde- og tekstredaktør for en jubileumsbok om festivalen Riddu Riddu som utgis til sommeren.

Hætta er medlem av Norges Fotografforbund og ble innstilt til vervet av NFF og Forbundet Frie Fotografer.