Saker som ønskes behandlet på landsmøtet 2021

Vi ønsker herved å minne om at saker som ønskes behandlet på landsmøteforhandlingene, skal være levert til administrasjonen minst seks uker før. Det vises til NFFs lover §6-A.

Landsmøteforhandlingene foregår digitalt og er åpne for pålogging og stemming mellom 13.–21. april 2021. Frist for å levere blir dermed tirsdag 2. mars 2021.

Vi ber om at saker sendes skriftlig på e-post til post@fotografforbundet.no

Innkalling med dagsorden skjer med fire ukers varsel.

Vi vil benytte anledningen til å oppfordre alle til å delta på landsmøteforhandlingene. Det er denne ene gangen i året du har mulighet til å være med å forme og påvirke forbundet direkte og dermed også fremtiden til det faget du er en del av.

Grunnet koronasituasjonen vil vi også i år avholde landsmøteforhandlingene digitalt.

Vi vil også i år benytte OBOS sin tjeneste Digitale Årsmøter for landsmøte som forbund og foreninger kan benytte gratis. Informasjon om pålogging vil sendes ut til alle stemmeberettigede medlemmer sammen med saksdokumentene ca. 2 uker før selve møtet.