Jon Terje Fossland valgt til ny leder

Jon Terje Fossland
Foto: Wenche Lise Fossland

Jon Terje Fossland ble forrige uke valgt til ny leder for Norges Fotografforbund. Mer medlemsinvolvering, revitalisering av forbundet og et godt fungerende styre er blant hans viktigste fokusområder framover.

– Det er veldig spennende, sier Jon Terje Fossland om vervet han nå har overtatt.

Han ble på årsmøtet forrige uke valgt til ny leder for Norges Fotografforbund. Med over 500 medlemmer innen alle sjangre er det en mangfoldig gjeng med fotografer han nå skal stå i front for. 

– Det at vi har så mange retninger innen medlemsmassen, og det å være med på å gi et godt og interessant medlemstilbud til alle, er spennende. Jeg tror vi har veldig mye å lære av hverandre.

Åpenhet og godt styrearbeid

Jon Terje har lang erfaring fra verv i NFF. Han har vært oldermann i Trøndelag Fotograflaug, eldste oldermann, sittet i styret siden 2012 og vært nestleder siden 2016. Han har også med seg ledererfaring fra Heimevernet og Volleyballforbundet. I sistnevnte har han vært styreleder i region Trøndelag de siste fem årene. Han har klare tanker om hvilke områder han kommer til å fokusere på framover.

– Jeg ønsker mer åpenhet rundt sakene det arbeides med i styre og komiteer, og mener det er viktig at medlemmer kan holde seg oppdatert om hvilke saker som skal opp til behandling i møtene. Det er også viktig for meg å få det nye styret til å fungere godt. Vi forvalter medlemmenes interesser og det ansvaret må vi håndtere så godt vi kan, forteller han.

I tillegg ønsker han å fortsette arbeidet med revitalisering av forbundet, som har vært et tema de siste par årene. Dette resulterte nylig i en sammenslåing med Norske Reklamefotografer, noe som har vært en positiv og viktig utvikling. Men Jon Terje er klar på at dette er en type arbeid som tar tid.

– Dette er spørsmål og tanker som trenger å modnes. Men signalene jeg har fått nå, tyder på at det er en del interessante diskusjoner i laugene for tiden.

– Flink til å lytte

Til daglig driver han portrettstudio i Namsos sammen med kona Wenche Lise Fossland, og som fotograf selv opplever han at NFF har en viktig rolle i å knytte fotografene sammen i et sosialt nettverk.

– Så har det vært etterlyst mer matnyttige arrangementer de siste årene, med fokus på drift og faglig kompetanse og det synes jeg er riktig retning å ta i tiden som kommer. Arrangementskomiteen har arbeidet godt med det faglige tilbudet til Fokus 2020, som vi skulle ha gjennomført i Kristiansand for to måneder siden, og det tror jeg blir godt å ta frem igjen ved neste anledning. Vi trenger å få litt fart på kompetanseutvekslingen, kall det faglige møteplasser, både lokalt og nasjonalt.

En egenskap han ønsker å bruke mye som leder, er nettopp det å lytte.

– Jeg håper også jeg er samlende og ser for meg at jeg har evnen til å konkludere og til å se ting fra flere sider. Og så er jeg jevnt over interessert i å lære nye ting, det tror jeg er en egenskap som alltid er nyttig.

Jon Terje tar fatt på oppgaven med en gang og har allerede planlagt første styremøte og representantskapsmøte, som vil finne sted digitalt i juni.