Har fotograffaget en fremtid?

Fotograffaget er foreslått nedlagt som eget lærefag i forbindelse med fagfornyelsen. Vi ønsker å høre din mening om utdanningen og lærlingeordningen i fotograffaget slik den er i dag.

Norges Fotografforbund i samarbeid med Institusjonsfotografenes Forening og Opplæringskontoret for Fotostudier har laget en spørreundersøkelse om utdanningen og lærlingeordningen i fotograffaget i videregående skole. I forbindelse med fagfornyelsen er fotograffaget foreslått nedlagt som eget lærefag.  Forslaget er at IKT og Medieproduksjon skal slås sammen på videregående skole, og at de som ønsker å bli fotograf skal gå på denne. Dette vil isåfall føre frem til et fagbrev som medieprodusent.

Vi er interessert i å høre synspunkter og erfaringer rundt lærlingeordningen og utdanningen slik den er i dag. Vi hører også gjerne fra de som ikke har lærling, om bakgrunnen for dette.

Undersøkelsen vil brukes som grunnlag for vårt arbeid opp mot Udir, Faglig Råd og andre beslutningstagere, samt i forbindelse med høringen som starter i august.

Dersom du jobber i faget, håper vi du har noen minutter å sette av til å svare på denne. Har du fått undersøkelsen på e-post, bes du svare der.

Undersøkelsen er anonym og tar kort tid å besvare.

Her kan du svare på undersøkelsen