Terje Lie Olsen går av

Terje Lie Olsen. Foto: Pia Sønstrød

Etter syv år i stillingen går Terje Lie Olsen til sommeren av som daglig leder for Norges Fotografforbund. Deretter venter pensjonisttilværelsen.

Tekst: Christine Tolpinrud Foto: Pia Sønstrød

Det er med blandede følelser Terje Lie Olsen om få måneder forlater kontorene i Fotografiens Hus i Oslo, der han har jobbet som daglig leder siden 2012.

– Det føles riktig å gjøre det nå. Jeg blir 65 år til våren og har de siste to årene pendlet med fly mellom Bergen og Oslo. Samtidig så er det en jobb jeg har satt stor pris på, og jeg har følt at jeg har mye å bidra med. Derfor er det også en tøff avgjørelse å ta. Det som blir bra er at jeg slipper all den reisingen og at jeg får mye mer tid til et familieliv, forteller han.

Når han nå trer av, etterlater han seg et forbund i en helt annen tilstand enn da han tok over. Fra å være på konkursens rand, har Norges Fotografforbund nå solid økonomi og en administrasjon bestående av to ansatte. Medlemstallet er økende og forbundet har i dag langt bedre muligheter til å møte medlemmenes ønsker og behov. Dette er noe av det han er mest stolt av å ha oppnådd i disse årene.

– Det andre vi har gjort på de syv årene er at vi faktisk har fått til veldig mye som har hevet organisasjonen. Vi har en administrasjon som fungerer, og vi har fått løftet ting som er viktig for medlemmene.

Han nevner Prisundersøkelsen og fornyingen av Landskonkurransen som to viktige satsingsområder de siste årene. Samtidig har organisasjonen også opplevd nedturer.

– Så var vi oppe i en krise for to år siden ved at medlemstallet sank dramatisk som følge av at kontingenten var altfor høy. Der greide vi å handle raskt og vi satte ned kontingenten så alle betaler det samme.

– Fra da har vi hatt en jevn strøm av nye medlemssøknader og vi vokser stadig. Jeg tolker det slik at vi har greid å bli mye mer relevante for medlemmene. Det er sjelden vi får henvendelser som er negative til driften av forbundet. Og det er jeg stolt av.

Håper på fortsatt vekst

Terje kom til jobben etter 35 år som fotograf. Han startet karrieren hos Fotograf Reimers i Bergen i 1976 og etablerte eget studio i Hønefoss i 1981. Han har vært medlem i Norges Fotografforbund omtrent siden starten. I løpet av årene har han vært aktiv både som medlem og tillitsvalgt og han nevner dialogen med medlemmene, med styret og på kontoret som noe av det han vil savne mest når han nå går av. Han forteller at han har store forhåpninger for forbundets fremtid.

– Forbundet har et stort potensial for å vokse og få inn mange flere dyktige fotografer. Jeg har hele tiden hatt en hemmelig drøm om å passere 500 reelle medlemmer og nå er vi på god vei, ikke minst på grunn av at vi nå mest sannsynlig får reklamefotografene tilbake i Norges Fotografforbund.

Og med god drift og langsiktige, ambisiøse mål, bør medlemstallet kunne nå 800-1000 medlemmer, mener han.

– Her syns jeg det er viktig å være raus og inkluderende. Alle har startet et sted, også dagens medlemmer. Jeg har alltid trodd på den linjen at det er bedre å ønske folk inn i fellesskapet og bearbeide de når de er med, inspirere de til å ta riktige priser og forholde seg til gode rutiner. Da styrker vi bransjen totalt sett. Vi får en større medlemsmasse og en sterkere stemme utad.

Har planen klar

Det er et langt yrkesliv som snart er over. Ihvertfall foreløpig. Og når kalenderen sier 1. juli har han planen klar.

– Da skal jeg på ferie og sykle mye. Jeg skal ikke minst bruke mye mer tid med kona. Jeg skal forhåpentligvis fiske litt, for jeg har fått meg båt. Og jeg er glad i å gå tur, sier han.

– Samtidig er jeg ikke fremmed for å jobbe litt. Om det er praktisk håndverksarbeid eller noe annet, det vil fremtiden vise.

En leder som har satt spor etter seg

Styret i Norges Fotografforbund beskriver Terje som en leder som har satt spor etter seg.

– Uten Terje på laget hadde vi aldri klart den tunge perioden med gjenoppretting av egenkapital og etter hvert med solid økonomi og stigende medlemstall som resultat. Terje har bidratt til et særdeles godt arbeidsmiljø i ledelsen av NFF, og i dialogen med de tillitsvalgte rundt omkring i vårt langstrakte land. Hans evne til å samarbeide med andre organisasjoner og representere NFF overfor det offentlige har vært uvurderlig, sier styret og fremhever samtidig evnen til endring og forbedring.

– Han har god innsikt i historien og tradisjonene i NFF og faget vårt, men har samtidig vært åpen for endringer, hele tiden på søken etter å forbedre og føre NFF til nye høyder. Og så er han god til å lytte, ikke redd for å ta i et tak og et varmt, nært menneske.

Terje Lie Olsen har siste arbeidsdag 30. juni. Styret har startet arbeidet med å finne hans etterfølger.