Bli medlem

Vil du bli medlem i Norges Fotografforbund?

Norges Fotografforbund tilbyr flere typer medlemskap. Finn det som passer deg her.

Fotograf

Dette medlemskapet er for deg som jobber som fotograf, enten du driver eget firma eller er ansatt. For å bli medlem i denne kategorien må virksomheten du driver eller er ansatt i, være oppført med relevant næringskode i Brønnøysundregisteret og være MVA-registrert. Du må også enten ha svennebrev eller bachelorgrad pluss ett års erfaring, to år fagskole pluss to års erfaring eller totalt minst fire års studier/erfaring innen fotografi.

Kontingent per år: 2560,–

Prøvemedlemskap

Søkere som ikke oppfyller kravene til ordinært medlemskap, kan innvilges et prøvemedlemskap. Forutsetningen for å få innvilget prøvemedlemskap er at man i løpet av en periode på ett år kan fylle kriteriene for ordinært medlemskap og at firmaet man driver eller er ansatt i er MVA-registrert. Det gis unntak fra MVA-kravet og kravet om 2 års erfaring for nyutdannede fotografer i en etableringsfase i inntil 2 år etter endt utdannelse.

Kontingent per år: 2560,–

Student/lærling

Dette medlemskapet er for deg som studerer et fotofag eller er fotograflærling. Medlemskapet er tidsbegrenset og opphører ved utgangen av det året du er ferdig med studiet/læretiden.

Kontingent per år: 890,–

Andre medlemmer

Dette medlemskapet kan du søke dersom du jobber i bransjen, men som noe annet enn fotograf. For eksempel om du underviser innenfor fotografi, jobber som leverandør eller er ansatt i en fotografbedrift med andre oppgaver enn fotografi.

Kontingent per år: 2560,–

Søk medlemskap her
Se våre medlemsfordeler