Våre medlemskap

Vil du bli medlem i Norges Fotografforbund?

Norges Fotografforbund tilbyr flere typer medlemskap. Finn det som passer deg her.

Næringsdrivende fotograf
Dette medlemskapet er for deg som driver eget firma som fotograf. For å bli medlem i denne kategorien må din virksomhet være oppført med relevant næringskode i Brønnøysundregisteret, være MVA-registrert og du må enten ha svennebrev eller bachelorgrad pluss ett års erfaring, to år fagskole pluss to års erfaring eller totalt minst fire års studier/erfaring innen fotografi.

Kontingent per år: 2390,–

Ikke næringsdrivende fotograf
Fotografer som er ansatt og ikke driver eget firma, kan søke om å bli medlem i denne kategorien. For å bli medlem som ikke næringsdrivende må du være tilknyttet en virksomhet som er registrert med relevant næringskode i Brønnøysund og er MVA-registrert. I tillegg må du enten ha svennebrev eller bachelorgrad pluss ett års erfaring, to år fagskole pluss to års erfaring, eller minst fire års studier/erfaring innen fotografi.

Kontingent per år: 2390,–

Prøvemedlemskap
Søkere som ikke oppfyller kravene til ordinært medlemskap, kan innvilges et prøvemedlemskap. Medlemskapet er tidsbegrenset i inntil to år, og forutsetning for å få innvilget prøvemedlemskap er at man i løpet av denne perioden kan fylle kriteriene for ordinært medlemskap.

Kontingent per år: 2390,–

Student/lærling
Dette medlemskapet er for deg som studerer et fotofag eller er fotograflærling. Medlemskapet er tidsbegrenset og opphører ved utgangen av det året du er ferdig med studiet/læretiden.

Kontingent per år: 830,–

Lærer
Underviser du innenfor fotografi, enten det er på videregående, fotoskole eller annet, kan du søke om medlemskap som lærer.

Kontingent per år: 2390,–

Leverandør
Dersom du jobber i eller driver en bedrift som leverer produkter eller tjenester til fotografer, kan du søke om leverandørmedlemskap.

Kontingent per år: 2390,–

 

Søk medlemskap her
Se våre medlemsfordeler