Foto: Elisabeth Figenschou Jølstad

Truls Løtvedt utnevnt til nytt æresmedlem i Norges Fotografforbund

Under premieutdelingen for Landskonkurransen i Fotografi 14.april i Ålesund ble tidligere styreleder i Norges Fotografforbund, Truls Løtvedt, utnevnt til æresmedlem i forbundet. Dette er en godt fortjent utnevnelse av en person som har viet mye tid til å jobbe for fotografenes og fotografiets beste.

Æresmedlemskap er en anerkjennelse, tildelt i stor takknemlighet fra forbundet, for innsatsen for fotografiet og for fellesskapet som NFF utgjør.

En nominasjon til æresmedlemskap må først godkjennes av et enstemmig laugsstyre, så skal den vurderes i forbundets styre, og hvis den går gjennom enstemmig der også, skal æresmedlemskap tildeles på Landsmøtet.

Truls Løtvedt ble valgt som formann i NFF i 2012 (fra 2016 ble tittelen styreleder), etter å ha sittet i styret siden 2008. Han ble valgt som oldermann i Bergen 2002 og ble samtidig utnevnt til eldste oldermann.

Det var nåværende styreleder Jon Terje Fossland som delte ut prisen, og her er begrunnelsen som ble gitt på scenen:

«Denne personen vokste opp i en fotograffamilie der tre generasjoner har drevet familiebedriften i nært 100 år i en av landets største byer.
I den familien har det helt tydelig falt seg naturlig å være en engasjert deltaker og ressurs i fagmiljøet. Kandidatens far og farfar har hatt perioder som oldermenn i lauget, og begge er blitt utnevnt til æresmedlemmer av lauget. – Kandidaten jeg snakker om har selv også vært oldermann, eldste oldermann og er æresmedlem av lauget sitt! 

Selv er jeg blitt kjent med denne personen som inkluderende og sosial, med et smittende engasjement og verbale evner. Når dette er kombinert både med en evne til å se nye muligheter og en sterk økonomisk sans, snakker jeg om en god, karismatisk og trygg leder.

Selv om denne karen ikke synes å være særlig mye over femti er det blitt et langt engasjement i både laug og forbund, det har faktisk blitt over førti år med mange tillitsverv lokalt og nasjonalt. 

Som om ikke det var imponerende nok, har han i de siste 10-11 årene vært engasjert i Federation of European Photographers   – FEP

– de siste sju årene som president. -og er gjenvalgt for to nye år. 

Dette har åpnet en ny arena for våre kolleger i NFF, og en god del har tatt steget opp og blitt høyt premiert i konkurranser, og kvalifisert seg til både EP – QEP – og MQEP. 

Truls Løtvedt – din innsats settes det stor pris på,
du er nå æresmedlem i Norges Fotografforbund!

Gratulerer, og hjertelig takk!»

Vi gratulerer Truls Løtvedt med utnevnelsen!