Foto: NFF/Maria Vinkenes

Tidligere NFF formann Rolf Schjesvold har gått bort

19.juni gikk fotograf Rolf Schjesvold bort etter flere års Alzheimers sykdom. Han ville blitt 75 år i november. Rolf var formann i Norges Fotografforbund fra 2004 til 2012, og har gjort en stor innsats for forbundet.

Schjesvold var opprinnelig fra Oslo, men flyttet til Bodø med sin kone, der han drev sin fotovirksomhet. Han var kjent for å være særlig flink med barnefotografering, han fikk lett god kontakt med barna.

Etter å ha vært i styret i flere år, ble han valgt som styreformann i NFF i 2004, et verv han hadde fram til 2012. Daværende daglig leder i forbundet, Per Solrud, forteller om en engasjert styreformann. Han var en sosial mann som gjerne inviterte til styremøter på sin egen hytte og kunne med det spare hotellutgifter, samtidig som det ble ekstra sosialt og hyggelig. Han var god på å engasjere styremedlemmene både sosialt og med å ta på seg oppgaver som han så de hadde særlig forutsetning for å ta seg av.

Rolf var en entertainer, og en god musiker. Dette var egenskaper han brukte også på arrangement i regi av forbundet. Det skapte god og uformell stemning.

Hans etterfølger Truls Løtvedt, som satt i styret sammen med han, sier at Rolf var visjonær og god til å formulere sine ambisjoner. Han skrev en fast leder i NFFs nyhetsbrev, og hadde der gode og framsynte vinklinger på ulike problemstillinger. Som f.eks. digitalisering, som var en veldig aktuell problemstilling i denne brytningstiden Rolf Schesvold var styreformann i NFF.

I tillegg til å engasjere seg for forbundet, var han også sterkt engasjert i Nord-Norge Fotograflaug. Han har flere perioder i styret i lauget. Der blir han husket som en som stod på, tok initiativ til ulike treff og var oppriktig glad i lauget. Det var aldri kjedelig rundt han, det var alltid en morsom kommentar.

Han valgte å være åpen om sin tidlige Alzheimerdiagnose, og var med det med på å gi sykdommen et ansikt.

Norges Fotografforbund takker for innsatsen til Rolf Schjesvold og sender varme tanker til hans etterlatte.