Søk PKVV-kompensasjon!

Vi ønsker å holde dere oppdatert om den siste utviklingen angående PKVV-kompensasjon (privatkopieringsvederlag) for visuelle verk. Nylig hadde Norges Fotografforbund et viktig møte med BONO for å diskutere denne kompensasjonsordningen.

Bakgrunn: Det er viktig å være klar over at det er lovlig å kopiere åndsverk til privat bruk uten å betale vederlag til rettighetshaverne. Dette inkluderer visuelle verk som malerier, fotografier, illustrasjoner, tegneserier, og mer.

Rettighet til kompensasjon: I Norge har den originale opphaveren rett til kompensasjon for privatkopiering, uavhengig av om verket er skapt på oppdrag eller selvstendig.

BONO og kompensasjon: BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for skapere av visuelle verk. De sikrer at rettighetshavere mottar vederlag når deres verk brukes. Som en del av sin virksomhet, er BONO ansvarlig for å utbetale privatkopieringskompensasjon til norske og utenlandske rettighetshavere i samarbeid med Grafill, NFF, NBK, NK, FFF og NJ.

Viktig informasjon:

  • Søknadsportalen for PKVV 2023 er nå åpen.
  • Utbetaling av kompensasjon for 2023 vil skje tidlig høst 2024, så snart søknadene er ferdigbehandlet.
  • Følgebrev med detaljer om utbetalingen sendes samtidig med kompensasjonen fra BONO.
  • Mottakere av kompensasjon vil også motta en årsoppgave over det utbetalte beløpet.
  • Årsoppgaven for 2024 vil bli sendt ut i februar 2025 og anvendes til skattemeldingen for 2024.
  • Kun søkere som oppfyller kriteriene for å motta kompensasjon får svar på søknaden.

 

Portalen for søknad om kompensasjon for PKVV i 2023 er
åpen i hele juni med søknadsfrist 30.06.24

Viktige punkter fra møtet:

  • BONO vil sende ut en e-post til alle som søkte i fjor om når portalen åpner og annen relevant informasjon.
  • Vi gikk gjennom tallene fra 2022: 73,2 % av alle visuelle verk som blir kopiert er fotografi.
  • 19 % av midlene fra departementet går til foto.

 

Hva nå? Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte seg av muligheten og søke om kompensasjon for privatkopiering av deres verk gjennom den åpne søknadsportalen.