Søk støtte fra Norske Fagfotografers Fond innen 1. oktober

1. oktober 2022 er fristen for å søke støtte fra Norske Fagfotografers Fond.

Holder du på med, eller planlegger du et fotografisk prosjekt som du trenger økonomisk støtte for å gjennomføre? Planlegger du en utstilling eller en bokutgivelse, eller kanskje begge deler? Norske Fagfotografers Fond støtter hvert år mange slike prosjekter.

Alle kan søke, uavhengig av medlemskap i en organisasjon.

Les mer på www.norskefagfotografersfond.no