Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering i NFF

Vi minner om: Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering i NFF

I NFF er vi alle ansvarlige for å skape et godt sosialt miljø på våre møter og arrangementer. Det skal være trygt å delta for alle uavhengig av kjønn, alder, status og bakgrunn.

Som enkeltpersoner har vi ulike grenser for hva som er akseptabelt, og det er hvordan du selv opplever en situasjon som definerer om det er et overtramp eller ikke.

  • Det er OK å si ifra om noen oppfører seg ubehagelig mot deg.
  • Det er OK å si ifra om du ser at andre kommer i en ubehagelig situasjon.
  • I NFF tar vi ansvar for at de rundt oss har det bra.

Les veilederen her (lenke til PDF).

Den som opplever seg trakassert, skal melde fra til administrasjonen i NFF ved daglig leder. Dette gjøres til e-postadressen varsling@fotografforbundet.no. Varslingssaker vil bli behandlet konfidensielt.