Oppdaterte etiske retningslinjer for medlemmer av forbundet

Styret i Norges Fotografforbund har gjennomgått forbundets etiske retningslinjer og gjort endringer slik at de er i tråd med GDPR-regelverket om personvern og lagring.

Det har tidligere vært skrevet i de etiske retningslinjene at man som medlem av forbundet forplikter seg til å arkivere originalfiler i minimum 10 år. Dette er nå fjernet, og erstattet med følgende punkter:

  • Jeg forstår at fotografier av mennesker er å anse som personopplysninger, og arkiverer originalopptak fra kundeoppdrag, digitalt eller på film i henhold til GDPR-regelverket om personvern, både hva gjelder sikker lagring og tidsperiode for lagring
  • Jeg avtaler betingelser vedrørende tidsperiode for arkivering i skriftlig avtale med kunden dersom kunden ønsker arkivering utover betingelsene i GDPR-regelverket

I tillegg er følgende presisering lagt til om egen forretningsdrift for å understreke at man som profesjonell fotograf skal behandle assistenter og lærlinger med respekt og etter arbeidsmiljøloven:

  • Jeg forplikter meg til å tilstrebe ryddig adferd, som lærlingbedrift og med hensyn til assistenter, ansettelsesforhold, arbeidskontrakter, arbeidsmiljøloven og miljøvennlig drift.

Les retningslinjene her (PDF).

Spørsmål om de nye etiske retningslinjene kan sendes til post@fotografforbundet.no.