Styret

Styret er valgt av medlemmene under landsmøtet for å ivareta forbundet. Det plikter å påse at Norges Fotografforbunds virksomhet er i samsvar med NFFs lover og landsmøtets vedtak.

Forbundets styre består av leder, nestleder og minimum tre styremedlemmer. Styreleder velges for ett år og styremedlemmer velges for to år av gangen.  Ett styremedlem, samt ett varamedlem innstilles av oldermennene. Resten innstilles av valgkomiteen.

Kontakt

Styreleder

Jon Terje Fossland

95240061 leder@fotografforbundet.no
Nestleder

Linda Varpe

96019166 linda@fotografvarpe.no
Styremedlem

Siw Edvardsen

94810604 kontakt@se-fotografi.no
Styremedlem

Jan Rune Eide

45664655 janruneeide@mac.com
Styremedlem

Snorre Jøllanger

41622181 snorre@isidor.no
Styremedlem

Miriam Skeide

41087998 mittlillestudio@gmail.com
Styremedlem

Siri Sverdrup

95749206 foto.sverdrup@gmail.com
Varamedlem

Bjørn Tore Stokke

92299716 bt@btstokke.no