Samarbeidspartnere

Norges Fotografforbund er tilsluttet Kopinor, Norwaco, Federation of European Photographers og Fellesorganisasjonen Foto-Norge.

I tillegg samarbeider NFF med andre relevante bransjeorganisasjoner innen det visuelle kulturfeltet.

Les mer om samarbeidet med noen av disse organisasjonene under.

 •  

  Norske Fagfotografers Fond tildeler støtte til organisasjoner og enkeltpersoner som fremmer fotografiets stilling innen kultur- og næringsliv.

   

  Midlene skal blant annet brukes til å støtte fagfotografer med utvikling av fotografiske prosjekter, utstillinger og bokutgivelser. Det ytes også midler til drift av fotograforganisasjoner og Fotografiens Hus i Oslo.

   

  Fondet deler ut Fotografiprisen, som er den mest prestisjefylte prisen innen fagmiljøet i Norge.

   

  Søknad sendes via norskefagfotografersfond.no

  Søknadsfrist 1.oktober hvert år.

 • NFFs administrasjon holder til i galleriet Fotografiens Hus i Oslo.

  Galleriet viser utstillinger innen et bredt spekter av fotografiske sjangere, og er åpent onsdag til fredag fra kl. 12.00-17.00, og lørdag og søndag fra kl. 12.00-16.00 i utstillingsperioder.

  Mer informasjon finner du på galleriets egen nettside. 

  Ettersom NFF leier kontorplass i Fotografiens Hus kan våre laug og faggrupper låne møterommet her uten ekstra kostnad. Har du som enkeltmedlem behov for et sted å jobbe en liten stund når du er i Oslo, er det mulig å låne møterommet. I begge tilfeller ta kontakt med NFF på post@fotografforbundet.no eller mobil til daglig leder for å høre om det er ledig. Du kan også leie møterommet til kommersielle kurs og lignende, men da må du regne med å betale leie.

 •  

  Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon (tidligere Opplæringskontoret for fotostudier) er et bindeledd mellom lærlinger og lærebedrifter.

   

  NFF har et tett samarbeid med opplæringskontoret, og jobber blant annet opp mot Utdanningsdirektoratet og deres Faglige råd om søknad om nytt lærefag i fotografi på videregående nivå.

   

  opplaringssenteret.no/

 •  

  Federation of European Photographers (FEP) er en sammenslutning av fotograforganisasjoner fra ulike land i Europa. Totalt representerer de over 50 000 profesjonelle fotografer, og jobber med et system for kvalifisering av fotografer. Som medlem av Norges Fotografforbund kan du delta i FEPs kvalifiseringsprogram for profesjonelle fotografer.

   

  Les mer her.

   

  www.europeanphotographers.eu/