Komiteer

Arrangements- og konkurransekomiteen

Frivillighet og lokal kompetanse er en av bærebjelkene i Norges Fotografforbund. Vår arrangements- og konkurransekomité arbeider for å få fram de beste ideene og det store engasjementet i forbundet.

Arrangements- og konkurransekomitéen arrangerer både Landskonkurransen og årsmøtet FOKUS, i tillegg til å bistå med deltakelse på festivaler, juryeringskurs og nettbaserte tilbud.

Leder av konkurranse og arrangementskomiteen

Linda Varpe

arrangement@fotografforbundet.no
Leder av konkurransekomiteen

Elena Garm

93862759 konkurranse@fotografforbundet.no

Elisabeth F. Jølstad

konkurranse@fotografforbundet.no
 • Instruksen er tilgjengelig for alle medlemmer i «min side» i medlemssystemet. 

 • Valgkomiteen

  Valgkomiteen arbeider med å finne den beste sammensetningen av tillitsvalgte i Norges Fotografforbund og deres innstilling offentliggjøres i forkant av hvert landsmøte.

  Leder av valgkomiteen

  Pia Sønstrød

  valg@fotografforbundet.no

  Isidor Åstrøm

  valg@fotografforbundet.no
 • Instrukser er under utarbeidelse.