Foto: Anna Maria Solum

Ny medlemsfordel: Avtale med Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Norges Fotografforbund har inngått samarbeidsavtale med Wahl-Larsen Advokatfirma AS om en ny medlemsfordel. Samarbeidet supplerer avtalen om juridisk hjelp vi allerede har med advokat Trude Mohn King. På den måten kan dere som medlemmer få rådgivning på enda flere juridiske områder.

Om Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Wahl-Larsen Advokatfirma AS er et advokatfirma med over 120 års erfaring innen juridisk bistand til næringslivet, organisasjoner, kommuner og privatpersoner. De har kompetanse og erfaring innen flere fagområder som kan være relevante for NFFs medlemmer, blant annet selskapsrett, kjøp og salg av virksomhet, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (eks. husleierett), kontraktsrett/kommersielle kontrakter, tvisteløsning og prosedyre.

Medlemsfordelen omfatter også medlemmene privat og deres nærstående, og vil kunne omfatte juridisk hjelp innen familie, arv og nabotvister, samt tvister etter forbrukerkjøpsloven, bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

Hva kan Wahl-Larsen Advokatfirma AS tilby deg som medlem i NFF?

  • Inntil en halv times gratis medlemsrådgiving per sak. Dette gjelder også ansatte hos et medlem, forutsatt at det ikke gjelder tvistesak mot medlemmet (arbeidsgiver). Det er ingen begrensning på antall saker.
  • 15 % rabatt på evt. bistand ut over gratis medlemsrådgivning, slik det er beskrevet i punktet over
  • Fast kontaktperson hos Wahl-Larsen Advokatfirma AS
  • Informasjon om relevante juridiske problemstillinger gjennom NFFs nyhetsbrev

 

«Med vår faglige kompetanse innen relevante rettsområder og et sterkt engasjement for personlig service og løsninger i våre klienters beste interesse, kan medlemmene i NFF være trygge på at vårt advokatkontor vil møte deres unike behov for juridisk bistand. Dette samarbeidet sikrer medlemmene enkel og rask tilgang til juridisk ekspertise av høyeste kvalitet, noe som kan være avgjørende i en juridisk sak. Vårt mål er å gi medlemmene tilgang til dedikerte og erfarne advokater som kan veilede dem gjennom deres juridiske utfordringer.», sier advokat og partner Aleksander Ryan i Wahl-Larsen Advokatfirma.

 «Vi er glade for å få på plass enda en medlemsfordel for våre medlemmer! Vi mener avtalen med Wahl-Larsen Advokatfirma AS vil være til stor nytte for våre medlemmer, og oppfordrer dere til å benytte dere av den og de andre medlemsfordelene våre», sier Linda Dyrnes, daglig leder i Norges Fotografforbund.

Kontakt advokat Aleksander Ryan på telefon 40 63 90 50 eller e-post aleksander.ryan@wla.no og oppgi medlemsnummer.

 

Norges Fotografforbund har flere medlemsfordeler og ved å benytte dere av disse, kan dere raskt spare inn medlemskontingenten.

Les mer om de andre medlemsfordelene våre her