NFF har fått tilskudd fra
Kopinor til holdningskampanje om opphavsrett

Opphavsrett til fotografier er et komplekst tema som ofte er misforstått og kunnskapen om det er mangelfull. NFF får stadig meldinger fra fotografer som er utsatt for både bildetyveri og kunder som ikke skjønner at en må betale for bruken. Så da Kopinor lyste ut aktivitetsmidler til sine medlemsorganisasjoner, så vi en mulighet, og søkte om midler til kampanjen «Bildene dine, dine rettigheter: En kampanje om opphavsrett for fotografer og kunder». Kopinor likte prosjektet og ga oss full uttelling – 350 000 kr.

Denne kampanjen har som mål å øke bevisstheten om opphavsrett til fotografier blant både fotografer og kunder i Norge.

Gjennom en rekke aktiviteter, inkludert kurs, informasjonsmateriell og sosiale medier, vil vi øke kunnskapen om gjeldende lovverk og beste praksis for håndtering av opphavsrettslige spørsmål.

 

Mål for kampanjen:

 • Øke bevisstheten om gjeldende lovverk for opphavsrett til fotografier
 • Informere fotografer og kunder om sine rettigheter og plikter
 • Fremme god forretningsskikk for bruk av fotografier
 • Redusere antall brudd på opphavsretten

 

Målgruppe:

 • Fotografer, både profesjonelle og hobbyfotografer
 • Kunder som bruker fotografier, f.eks. bedrifter, organisasjoner og privatpersoner

 

Aktiviteter:
Vi vil arrangere kurs for fotografer i samarbeid med NFFs lokallag/laug og faggruppe.
Kursene vil lære deltakere om gjeldende lovverk for opphavsrett til fotografier og beste praksis for håndtering av bilder. I tillegg til å bli trygg på lovverket selv, vil dette gjøre fotografene tydeligere i sin kommunikasjon med kundene om hva de betaler for. Vi vil tilby kurs i forskjellige formater, for eksempel:

 • Fysiske kurs gjennom laugene
 • Webinarer

 

Informasjonsmateriell:
Vi vil produsere informasjonsmateriell, som brosjyrer og plakater, om opphavsrett til fotografier.
Materiellet vil bli distribuert gjennom NFFs lokallag/laug og faggruppe og på relevante arrangementer.
Vi vil også lage nedlastbare versjoner av informasjonsmateriellet tilgjengelig på nettsiden og NFFs nettsted.

Sosiale medier:
Vi vil bruke sosiale medier for å spre informasjon om kampanjen og for å engasjere målgruppen i diskusjon om opphavsrett.
Vi vil samarbeide med NFFs lokallag/laug og faggruppe for å nå et bredt publikum på sosiale medier.
Vi vil bruke en rekke forskjellige formater og metoder for å nå målgruppene på sosiale medier, for eksempel:

 • Informative innlegg
 • Spørsmål og svar
 • Konkurranser
 • Videoer

 

Samarbeid med NFFs lokallag/laug:
Vi vil inngå et samarbeid med NFFs lokallag/laug og faggruppe for å nå ut til et bredt publikum av fotografer og kunder.
Vi vil tilby NFFs lokallag/laug og faggruppe støtte til å arrangere workshops og distribuere informasjonsmateriell.
Vi vil oppfordre NFFs lokallag/laug til å delta i kampanjen på sosiale medier.

Tidsplan:
Prosjektoppstart:1.oktober
Gjennomføring av kampanjen: 1.oktober 2024-1.august 2025
Sluttevaluering:1. oktober 2025