Marius Viken, selvportrett

Marius Viken er ny leder for Norske reklamefotografer (Faggruppa for reklamefotografer)

Marius Viken ble valgt som ny leder av Norske reklamefotografer før jul, og tar nå over stafettpinnen etter Erik Fuglseth.

Marius har jobbet som reklamefotograf i Oslo i åtte år, og som fotoassistent et par år før det igjen. Så han har god kjennskap til bransjen. Han har spesialisert seg innen mat og produkt, og er representert av produksjonsselskapet Cakao. Utdanningen sin har han fra Bilder Nordic School of Photography.

«Jeg gleder meg til å ta på meg ledervervet i NRF. I en tid og hvor vår bransje utvikles i en rasende fart, skal jeg gjøre mitt beste for at vi som bransje står sterkt sammen. Mitt fokus kommer derfor til å være å øke medlemsantallet, og sørge for at vi blir hørt i politiske beslutninger. Dette vil kreve både passive og aktive medlemmer. For våre aktive medlemmer skal det også bli økt aktivitet i form av faglige relevante foredrag, kurs og workshops. I en hektisk frilanshverdag hvor man skal rekke over alt, og gjerne være på mange plasser samtidig, blir det økt fokus på å digitalisere disse. Slik at vi også inkludere våre medlemmer utenfor ring 3 (dere utgjør tross alt 58% av medlemsmassen vår). Som en del av Norges Fotografforbund, vil jeg jobbe tett med daglig leder og styret der, om både politisk påvirkningsarbeid, arrangementer og medlemsoppfølging.» – Marius Viken