Norske Fagfotografers Fond

Fristen for å søke støtte fra Norske Fagfotografers Fond er 1. oktober.

Holder du på med, eller planlegger du et fotografisk prosjekt som du trenger økonomisk støtte for å gjennomføre? Planlegger du en utstilling eller en bokutgivelse, eller kanskje begge deler? Norske Fagfotografers Fond støtter hvert år mange slike prosjekter.

Alle kan søke, uavhengig av medlemskap i en organisasjon.

Søknadsfrist er 1. oktober.

Les mer og søk på Norskefagfotografersfond.no