Foto: Eva Belland Stanghelle

FOKUS 2024: Ottar André Breivik Anderson – Nødvendigheten av sterke fagmiljø

Skroll ned for å lese mer!

Ottar A. B. Anderson har fagbrev som fotograf, og jobbet som selvstendig næringsdrivende fotograf i 15 år før han i 2013 tok fagkunnskapen sin videre innenfor bevaring og dokumentasjon av kulturarven i Møre og Romsdal. Som faglig leder for SEDAK (Fylkessenter for digitalisering av kulturarven) har Anderson bygd opp et fagmiljø der faglig utvikling og kunnskapsoverføring står sterkt. 

SEDAK er, på vegne av Standard Norge, komitémedlem i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Gjennom dette arbeidet har deltakelse og bidrag på nasjonale og internasjonale konferanser, og i forsknings- og utviklingsarbeid vært en prioritert oppgave de siste åra. Å styrke fotograffaget nettopp gjennom slikt arbeid er noe Anderson brenner for, og dette vil være temaet i hans innlegg på FOKUS 2024. 

Les mer om Sedak her.

Her kan du lese mer om forsknings- og utviklingsarbeid.