medlemsfordeler - forsikring

NFFs eksklusiv forsikring – En uunnværlig trygghet

Til tross for navnet er denne forsikringen relevant både for dem med eget studio og for frilansere eller fotografer uten fast arbeidssted.

Medlemmer av Norges Fotografforbund (NFF) har nå tilgang til en spesialtilpasset forsikringspakke som dekker behovene til profesjonelle fotografer.

Denne forsikringen gir omfattende beskyttelse for både fotografer og deres virksomheter, uansett om de har et studio eller ikke.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring
Alle ansatte er dekket av en obligatorisk yrkesskadeforsikring, som gir erstatning ved arbeidsrelaterte skader eller sykdommer. Dette sikrer og gir trygghet til både arbeidsgivere og ansatte. Forsikringen kan også benyttes av selvstendig næringsdrivende. Men det er viktig at selvstendig næringsdrivende har kjøpt frivillig trygd via NAV i tillegg.

Fritidsulykkeforsikring
I tillegg til yrkesskadeforsikringen gir fritidsulykkeforsikringen dekning for ansatte utenfor arbeidstid. Dette gir ekstra trygghet uansett hvor en ulykke skjer.

Tjenestereiseforsikring
Forsikringspakken inkluderer også tjenestereiseforsikring, som dekker ulykker, sykdom og tyveri under reiser i tjeneste. Dette er spesielt viktig for fotografer som ofte er på reise.

Felles dekning
For både yrkesskade, fritidsulykke og tjenestereiseforsikring gjelder:

  • Standard dekning: Inntil 3 ansatte
  • Utvidet dekning: Fra 4 til 6 ansatte

 

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen dekker foretaket med opptil 150 ganger grunnbeløpet i folketrygden (150G). Dette sikrer at virksomheten er beskyttet mot rettslige erstatningskrav og potensielle økonomiske tap.

Studio Forsikring
Denne forsikringen dekker skader på studioets eiendeler ved brann, vannskader og innbrudd, samt økonomiske tap grunnet avbrudd i driften.

  • Standard dekning: Kr. 300.000
  • Utvidet dekning: Kr. 500.000
  • Egenandel: Kr. 10.000

 

Fotoutstyr og yrkesløsøre
Forsikringen gir kaskodekning for fotoutstyr og yrkesløsøre innenfor Norden. Dette gir en fleksibel og omfattende beskyttelse som dekker halvparten av den valgte forsikringssummen for eiendelene.
Tillegg: Egenandel og aldersfradrag gjelder

 

Copyright forsikring
Fotografer er beskyttet mot urettmessig bruk av deres bilder, med en forsikringssum på kr. 100.000 og en egenandel på 20 %. Dette er viktig i en bransje hvor intellektuell eiendom er sentral.

Pris 2024 (Årlig premie)

  • Standard dekning: Kr. 4.750
  • Utvidet dekning: Kr. 6.150

 

Leverandør
Knif Trygghet er et norsk, verdibasert forsikringsselskap og tilfredsstiller alle krav vi som megler stiller til våre leverandører. Det gjelder både likviditet, rating Standard & Poor, servicegrad og skadehåndtering. Selskapet har vært med fra starten av da denne forsikringsordningen ble opprettet.

 

Forbeholdt medlemmer i NFF
Denne forsikringen er relevant både for dem med eget studio og for frilansere eller fotografer uten fast arbeidssted. Medlemmer av NFF som velger denne forsikringen kan jobbe med ro i sinnet, vel vitende om at deres arbeidsplass, utstyr og rettigheter er godt beskyttet. Dette initiativet er et stort skritt for å støtte profesjonelle fotografer i deres daglige arbeid.