Utdanning

Det er flere muligheter til å bli fotograf. Her er en oversikt over utdanninger i Norge.

Fotografutdanningen i videregående skole strekker seg over fire år med to år på skole og to i praksis som lærling hos en fotografbedrift. Etter endt læretid kan man ta svennebrev i fotograffaget. Man kan så gå videre til Mesterbrevet, og for å starte denne utdanningen må man ha minimum 6 års praksis i faget eller 2 års praksis etter svenneprøven. Man må også gjennomføre fagplanen for Mesterbrevutdanningen og bestå fagets mesterprøve. Les mer på www.mesterbrev.no

NFF jobber tett med Opplæringskontoret for Fotostudier som jobber som et bindeledd mellom lærlinger og lærebedrifter.

Man kan også studere ulike områder innen fotografi både ved fagskoler, høgskoler, universiteter og folkehøgskoler både i Norge og i utlandet. Se liste over norske fotoutdanninger under.

FOTOSKOLER I NORGE:

Opplæringskontoret for fotostudier, OFS
Rådhusgata 20
0151 OSLO
fotofag@online.no
www.fotofag.no
Tlf: 416 14 871
Kontaktperson: Stein Dahlsrud

Norsk Fotofagskole AS
Nedre Ila 39
7018 Trondheim
post@fotofagskolen.no
www.fotofagskolen.no
Tlf: 73 51 81 92

Bilder Nordic School of Photography
Kongens gate 3
0153 Oslo
post@bildernordic.no
www.bildernordic.no
Tlf: 24 14 66 80

OsloMet, Bachelor i fotojournalistikk
Wergelandsveien 270167 Oslo
oslomet.no/studier/sam/fotojournalistikk
Tlf: 67 23 50 00

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Bachelor i kunst, med fordypning i fotografi
Strømgaten 1
5015 Bergen
post@khib.no
www.khib.no/norsk/studier/bachelorstudiet-i-kunst/fotografi/
Tlf: 55 58 73 00

Oslo Fotokunstskole
Waldemar Thranesgate 84
0175 Oslo
post@oslofotokunstskole.no
oslofotokunstskole.no
Tlf: 22 37 45 12

Lofoten Folkehøgskole
Finnesveien 24
8310 Kabelvåg
post@lofoten.fhs.no
lofotenfolkehogskole.no/linjefag/foto/foto
Tlf: 76 06 98 80

Bjerkely Folkehøgskole
Bjerkely
2266 Arneberg
Bjerkely@bjerkely.fhs.no
bjerkely.fhs.no/fotoprofessional-photography
Tlf: 62 95 565 00