Fond og stipend

Du kan søke om støtte og stipend til ditt prosjekt fra ulike fond.

NORSKE FAGFOTOGRAFERS FOND
Norske Fagfotografers Fond tildeler arbeids- og reisestipend for fagfotografer.
Fondet gir støtte til prosjekter til fremme av fotografier brukt som illustrasjoner i bøker og andre former for offentliggjøring, eller støtte av tiltak som fremmer fotografiens stilling i vårt kulturliv.
Søknad sendes via norskefagfotografersfond.no
Søknadsfrist 1.oktober

J.L. NERLIENS FOND
Stipend for videre utdanning av unge, norske fotografer, fortrinnsvis i utlandet. Søkere behøver ikke å være medlemmer av Norges Fotografforbund. Stipendbeløp 1 porsjon á ca. kr. 5000,-. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknad sendes til Norges Fotografforbund.
Søknadsfrist 1. mai

UNDERSTØTTELSESFONDET
Har til formål å understøtte trengende medlemmer av Norges Fotografforbund, som har stått som medlemmer minst 3 år i forbundet, og nærmeste pårørende.
Søknader om støtte sendes skriftlig til forbundets sekretariat v/ fondets leder.
Ingen søknadsfrist.

NORSK FOTOGRAFISK FOND
Forbundet Frie Fotografer tlf. 22335981. Støtte norsk samtidsfotografi. Prosjekter, utstillinger etc.
Mer informasjon på www.nofofo.no
Søknadsfrist 1. februar og  og 1. september

STIPEND FOR LÆRLINGER
Norske Fagfotografers Fond vil årlig sette av kr. 40.000,- til stipend(er) til lærlinger i fotograffaget. Stipendene er tenkt som en inspirasjon og økonomisk hjelp til lærlinger med lærekontrakt i fotograffaget. Summen kan deles opp i flere stipender, eller deles i sin helhet ut som ett.
Mer informasjon på: norskefagfotografersfond.no/stipend-for-laerlinger/
Søknadsfrist i 2017 er 1.mai