Foto: Alexander Enoksen

Alexander Enoksen ansatt i en kvart stilling i NFF

Alexander Enoksen er ansatt i en kvart stilling i et år og skal bidra med både informasjonsarbeid og medlemssøknader.

NFF har i år fått noe ekstra midler fra Norske Fagfotografers Fond, og har derfor mulighet for å få noe ekstra adminstrativ hjelp.

Mange kjenner Alexander som mangeårig, aktivt medlem i NFF. Han jobber som fotografmester i Ålgård. Han har tidligere vært styremedlem i NFF, aktiv i lauget og sittet i flere komiteer. Så vi har fått med en mann med god kunnskap om både forbundet og bransjen.

Han vil få ansvar for å behandle søknader om medlemskap, medlemsvekst, nyhetsbrev og kommunikasjon.