Vestfold Fotograflaug: Høstmøte med premieutdeling av laugskonkurransen

Dato(er):