Vestfold Fotograflaug: Årsmøte

Dato(er):
Sted: Holtungveien 1130 3174 Revetal

Onsdag 15. mars 2023, kl. 18.30 avholdes årsmøtet i lauget.

Har du noen saker du ønsker at vi skal ta opp? Send oss dette på: vestfold@fotografforbundet innen 15. februar.

Formell innkallelse kommer på e-post til medlemmer av lauget.