Sørlandske Fotograflaug – Sommerfest

Sommerfest Ledestjernene: styret
Dato(er): 15. juni
Sted: Håndverkerforeningen 2.etg – Festlokalet