Sørlandske Fotograflaug – Kick Off

Sosial sammenkomst. Ta gjerne med en fotografvenn som ønsker å bli bedre kjent med oss i lauget.
Dato(er): 29. august
Sted: Håndverkeren