Sørlandske Fotograflaug: Årsmøte

Velkommen til Sørlandske Fotograflaugs årsmøte 14. februar kl. 18.00

Dato(er):

For informasjon om påmelding og program, se e-post sendt til medlemmer av lauget 12. januar 2023.

Stad: Håndverksforening sine lokaler i Kristiansand – Håndverkeren i 2 etg – laugsrommet med inngang frå Wergelandsparken.