Rapportlansering: Skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Er du usikker på at du har organisert din virksomhet på den måten som er mest gunstig for deg? 5. desember lanseres rapporten «Selvstendig næringsdrivende – skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende». Rapporten sier blant annet at “Flertallet av næringsdrivende er tjent med å organisere seg i AS heller enn ENK. En slik organisering kan gjøres alene eller i samdrift med andre.” Arrangementet er gratis og du kan delta både fysisk og på nett.
Dato(er):
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo